TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet dhe dëmtuesit që prekin bimën e lakrës pranverore?

Si të kontrolloni sëmundjet dhe dëmtuesit që prekin bimën e lakrës pranverore?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/08/2021

img
Kur duhet ta mbillni lakrën pranverore?

Njihuni me varietet më të kërkuara të lakrës nga pikat e eksportit!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/08/2021

img
Avantazhet e domates së shartuar

Shartimi i domates është një teknikë, me origjinë nga vendet e lindjes së largët. Në ditët e sotme, kjo teknikë përdoret masivisht në Europë, Azi dhe Amerikë, ku sipërfaqja e mbjellë me këto bimë është më e lartë se me bimët e pashartuara. Në vitet e fundit, edhe fermerët shqiptarë kanë filluar ta përdorin këtë teknikë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/07/2021

img
Avantazhet e specit të shartuar

Shartimi i specit është një teknikë e përdorur gjerësisht në Europë, Azi dhe Amerikë, e cila vitet e fundit ka gjetur përdorim edhe në Shqipëri. Fermerët shqiptar, të gjendur përballë vështirësive në rritje për luftimin e sëmundjeve, kryesisht atyrë që vijnë nga toka, kanë parë përfitimet e kësaj metode për të garantuar një prodhim cilësor dhe rendiment të lartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/07/2021

img
ASKOSFEROZA OSE “PJELLA E GËLQERIZUAR”

Çfarë është askosferoza kjo sëmundje mykotike që dëmton kolonitë e bletëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/07/2021

img
Teknologjia e kultivimit të karrotës në fushë të hapur

Përse karrota po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË PANXHARIT TË KUQ NË FUSHË TË HAPUR

Përse panxhari perimor po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Çfarë është kontrolli biologjik në bujqësi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin e lakrës pranverore?

Përpara mbjelljes, çdo fermer duhet të ketë parasysh këto këshilla:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e lakrës?

Sygjerohet të përdoren NPK granular për plehrim bazë 15:15:15. Për plehrim bazë mund të përdorni edhe plehra organike të dekompozuara në varësi të kushteve klimaterike dhe të tokës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021