TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
Norma teknike në bletari

Si duhet të kombinohen njohuritë mbi Normat Teknike?

Lexo më shumë

img
VLERËSIMI I NJË SËMUNDJEJE PARAZITARE TEK BLETËT

SI DUHET TË KRYHET KONTROLLI I NJË ZGJOI TË SËMURË?

Lexo më shumë

img
Pozicionimi i zgjojeve në kullotë dhe sjellja në parkun e bletëve

Nga mënyra se si e zgjedhim vendin e pozicionimit të zgjojeve të bletëve varet cilësia e jetës së tyre dhe sasia e prodhimit të pritshëm.

Lexo më shumë

img
SJELLJA NË PARKUN E BLETËVE!

Pajisjet e bletarit dhe sjellja me koloninë e bletëve gjatë vizitave në bletore

Lexo më shumë

img
Vjelja e prodhimit të rrushit të tavolinës

Pse ka rendësi momenti i vjeljes së rrushit të tavolinës?

Lexo më shumë

img
Sëmundjet dhe dëmtuesit e hardhisë

Hardhia preket nga një serë sëmundjesh e dëmtuesish dhe suksesi në mbrojtjen ndaj tyre varet nga monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes së tyre.

Lexo më shumë

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TE HARDHIA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e vreshtave, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e vreshtave, cilësia e rrushit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë

img
KRASITJET TEK HARDHIA

Krasitjet janë operacione ose ndërhyrje në bimë për të rregulluar rritjen, fuqinë, prodhueshmërinë dhe cilësinë e prodhimit.

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të rrushit të tavolinës

Hardhia preferon toka të thella, të drenuara, subargjilore të mesme.

Lexo më shumë

img
TEKNOLOGJIA E NGRITJES SË VRESHTIT

Si fillon puna për ngritjen e një vreshti?

Lexo më shumë