TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MISRIT

Në vendin tonë misri mbillet edhe si bimë foragjere, i cili është i rëndësishëm për ushqimin e blegtorisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/05/2022

img
Lopët në Tharje

Periudha e tharjes një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/05/2022

img
PRAKTIKAT E MIRA TË PUNËS

Çfarë ju sigurojnë dhe përfshijnë këto praktika?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/05/2022

img
Metodat e kontrollit të Tuta absoluta

Si duhet vepruar për vrojtimin e dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/05/2022

img
KANCERI BAKTERIAL (Cmm) në domate

Kanceri Bakterial është një sëmundje shumë e rrezikshme e domates që shkaktohet nga Clavibakter Michiganensis (Cmm)

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ÇIKORES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2022

img
Teknologjia e kultivimit të çikores në fushë të hapur

Përse çikorja meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2022

img
DIAGNOSTIKIMI, KONTROLLI DHE TRAJTIMET E AETINOZËS

SI BËHET DIAGNOSTIKIMI I AETINOZËS?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/05/2022

img
SËMUNDJA E AETINOZËS

Kush është shkaktari i kësaj sëmundjeje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/05/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I RREPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/05/2022