TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I RILKËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

img
Teknologjia e kultivimit të Rilkës në fushë të hapur

Përse rilka meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ANGJINARIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

img
Teknologjia e kultivimit të Angjinarit në fushë të hapur

Përse angjinari meriton të ketë më shumë përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

img
Kontrolli i mizës së ullirit nëpërmjet grackave ekologjike (Eco-Trapeve)

Pse duhet mbrojtur fruti  nga miza e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2021

img
Përse duhet monitoruar miza e ullirit?

Kufiri i ndërhyrjes përcaktohet me anë të monitorimit të popullatës së mizës së ullirit duke kapur insektet e rritura me anë të kurtheve kromotropike, me ferromone seksuale me substancë amoniakale si dhe duke bërë kampionimin e frutave të ullirit për të parë gjendjen e infeksionit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2021

img
Kontrolli i Malsekos në Agrume

Cilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2021

img
ÇËSHTJE MENAXHIMI TË TË LESHTAVE

Delet përbëjnë një grup interesant të kafshëve prodhuese të ushqimit për njerëz.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/05/2021

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË NENËS

Si kryhet vjelja e prodhimit të nenës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/04/2021

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E NENËS NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/04/2021