TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË BROKOLIT

Vjelja e brokolit kryhet atëherë kur...

Lexo më shumë

img
MBI SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Cilat janë sëmundjet dhe dëmtuesit e brokolit në fushë të hapur?

Lexo më shumë

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të brokolit?

Lexo më shumë

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Përse brokoli po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TЁ LULELAKRЁS NË FUSHË

Kujdes ! Vjelja e “kokёs” bёhet duke i prerё sё bashku me disa gjethe.

Lexo më shumë

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E LULELAKRËS NË FUSHË?

Bimët e lulelakrёs preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e kualifikuar të specialistit të fushës.

Lexo më shumë

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I LULELAKRЁS NË FUSHË

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË LULELAKRЁS NË FUSHË

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të lulelakrёs?

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të Lulelakrës në fushë

Përse lulelakra ka gjetur përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë

img
ASPEKTET EKONOMIKE TË FERMAVE BLEGTORALE

Ja disa analiza ekonomike të nevojshme për një efiçencë të lartë në fermën tuaj blegtorale!

Lexo më shumë