TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E LULELAKRËS NË FUSHË?

Bimët e lulelakrёs preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e kualifikuar të specialistit të fushës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
PARANDALIMI I AFLATOXINËS

Parandalimin e formimit të mykotoxinave duhet ta bëni së pari përmes zbatimit të praktikave të mira bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E PATATES NË FUSHË TË HAPUR?

Patatja, dëmtohet nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e kualifikuar të specialistit të fushës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË PATATES VERORE

Patatja është parabimë shumë e mirë për të gjitha kulturat bujqësore, sidomos për drithrat sepse e le tokën të pastër nga barërat e këqija dhe të pasur me lëndë ushqyese. Cilat janë tre rregullat për mbjelljen e patates në verë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
VJELJA DHE PËRPUNIMI PAS VJELJES

Si mblidhet kalendula?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
MBROJTJA NGA SËMUNDJET DHE DËMTUESIT

Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit duhet të mbështetet në metodat agroteknike, fizike e biologjike.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KALENDULËS

Cilat janë kërkesat e kaendulës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PATATES VERORE

Fara e prodhuar nga mbjelljet verore është me cilësi më të mira prodhuese dhe pa degjenerim.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/07/2023

Data e ri-publikimit: 24/07/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PATATES

Sa para fiton fermeri që prodhon patate, varet nga...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/07/2023

Data e ri-publikimit: 24/07/2023

img
CILAT JANË HAPAT PËR KUJDESIN DHE MIRËMBAJTJEN E BIMËS SË ARRËS?

Hapat për kujdesin dhe mirëmbajtjen e bimës së arrës:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023