TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
Çertifikimet e produkteve rrisin sigurinë, ja sa humbim nga mungesa e tyre

Mungesa e një çertifikimi më të lartë bën që në shumë raste të humbasë gjysma e fitimit. Lidhur me sigurinë ushqimore në vend, vlerësohet se nuk ka vend për panik, por sigurisht që ka vend për përmirësim të punës

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2024

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
RREGULLAT DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR SHOQËRIMIN E MALLIT PËR TREG

Sipas botimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e mbështetur nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit Ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/01/2024

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
FORMAT E KULTIVIMIT TEK DARDHA

Të gjitha format bimore që kanë si nënshartesa dardhën e egër dhe gorricën, këshillohet forma e lirë e kultivimit dhe kryesisht ajo në formë kupore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/09/2020

Data e ri-publikimit: 29/05/2024

img
KRASITJA PRODHUESE TEK DARDHA

Nëpërmjet krasitjes synohet që pemës t’i sigurohet mundësia e rritjes dhe e zhvillimit të degëzave me sytha prodhues (frutorë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/09/2020

Data e ri-publikimit: 29/05/2024

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TË MISRIT

Cilat janë shërbimet agroteknike tek misri gjatë vegjetacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 27/05/2024

img
MENAXHIMI I INTEGRUAR I SËMUNDJEVE BAKTERIALE NË QERSHI

Cilat janë sëmundjet kryesore bakteriale që shkaktojnë dëme dhe të evidentuara në kushtet e fermave tona?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/05/2024

Data e ri-publikimit: 21/05/2024

img
CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/05/2024

Data e ri-publikimit: 21/05/2024

img
NDRYSHIMET KLIMATIKE, A JANË ATO NJË FAKT?

Rritja e temperaturës me mbi 1.1°C në nivel global po na ekspozon gjithnjë e më shumë ndaj valëve të të nxehtit, thatësirave, përmbytjeve, stuhive, uraganëve dhe zjarreve.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/05/2024

Data e ri-publikimit: 20/05/2024

img
NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI BLEGTORINË DHE MASAT PËR PËRBALLIMIN E TYRE

Cili është ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e kafshëve, mirëqenien e tyre, prodhimin dhe riprodhimin? Cilat janë masat për përballimin e tyre?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/05/2024

Data e ri-publikimit: 20/05/2024

img
VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2024

Data e ri-publikimit: 17/05/2024