TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
KALENDARI I PUNËVE NË BLETARI

Çfarë duhet të kenë parasysh bletarët në punën e tyre përgjatë vitit me bletët?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/03/2024

Data e ri-publikimit: 04/03/2024

img
KALENDARI I PUNËVE NË BLETARI

Çfarë duhet të kenë parasysh bletarët në punën e tyre përgjatë vitit me bletët?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/03/2024

Data e ri-publikimit: 04/03/2024

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË LULEDIELLIT

Luledielli është një kulturë fitimprurëse për fermerët sepse ajo ka  përdorime të shumta, nga vaji ushqimor, farat e deri tek ushqimi për bagëtinë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/02/2024

Data e ri-publikimit: 29/02/2024

img
KORRJA DHE SHIRJA E LULEDIELLIT

Çfarë duhet të bëni me farat e lulediellit pas korrjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/02/2024

Data e ri-publikimit: 29/02/2024

img
KONTROLLI BIOLOGJIK NË PERIMET E SERËS

Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
KËRCËNIMI NGA KANCERI BAKTERIAL (AGROBACTERIUM TUMEFACIENSIS) NË PEMËT FRUTORE

Kanceri bakterial i pemëve frutore është sëmundje që shkakton dëme të konsiderueshme. Kanceri bakterial i pemëve shfaqet me tumore në formë dhe madhësi të ndryshme, shfaqen në rrënjë, në qafën e kërcellit, në degëza dhe në lastarë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
SI ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E BAKTERIT?

Është konstatuar se bakteri ruhet në tokë për një periudhë të gjatë kohore në mënyrë saprofite, në varësi nga tipi i tokës dhe përmbajtja e lagështisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
CILAT JANË MASAT E KONTROLLIT?

Cilat janë masat e kontrollit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
STRATEGJIA PËR QËNDRUESHMËRI

Me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë në fermë, përmirësimin e gjenetikës dhe përcaktimin e remontit, ju do të aftësoheni për të kryer seleksionimin në fermë. Për një seleksionim sa më të suksesshëm ju rekomandojmë të:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/02/2024

Data e ri-publikimit: 12/02/2024

img
PËRLLOGARITJET PER REMONT OSE NUMRI I MËSHQERRAVE

Përllogaritet që kostoja e një mëshqerre nga lindja e viçit femër deri në momentin e pjelljes së pasardhësit të parë nga kjo mëshqerrë (pra një periudhë prej rreth 24 muaj) të luhatet tek rreth 200,000 Lekë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/02/2024

Data e ri-publikimit: 12/02/2024