TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?

Si zhvillohet dhe përhapet sëmundja?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KUMBULLA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 09/01/2024

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË TRUMZËS

Cilat janë kërkesat e trumzës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2023

Data e ri-publikimit: 27/12/2023

img
VJELJA/KORRJA E TRUMZËS

Vjelja bëhet me dorë ose me makineri korrëse e cila e realizon prerjen e bimës në mënyrë që të mos komprometojë cilësinë e saj. Në përgjithësi, vjelja kryhet në lartësinë 5-8 cm mbi sipërfaqen e tokës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2023

Data e ri-publikimit: 27/12/2023

img
ÇFARË ËSHTË BUJQËSIA URBANE?

Një tipar i mrekullueshëm i bujqësisë urbane, që e dallon atë nga bujqësia rurale, është integrimi në sistemin ekonomik dhe ekologjik urban.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2022

Data e ri-publikimit: 19/12/2023

img
GJENETIKA NË SHËRBIM TË NEVOJAVE TË FERMËS - FERTILITETI

Inseminimi artificial nuk është një praktikë e cila mundëson vetëm sigurimin e pasardhësve në fermë, por garanton edhe përmirësime gjenetike përmes demave të përzgjedhur duke mundësuar përmirësim të situatave kritike në fermë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/12/2023

Data e ri-publikimit: 18/12/2023

img
SI TË REALIZOJMË PËRZGJEDHJEN E DEMAVE PËR PËRMIRËSIMIN E TIPAREVE TË DËSHIRUARA - FEKONDITETI

Si mund ti lexoni dhe interpretoni këto tregues me qëllim përzgjedhjen e demit më të mirë që përplotëson synimet tuaja në riprodhim?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/12/2023

Data e ri-publikimit: 15/12/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MENTËS

Menta (Menta piperita L.) është bima me shumë aromë dhe me efekte mjekësore. Cilat janë vetitë shëruese dhe ushqyese të mentës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2023

Data e ri-publikimit: 11/12/2023

img
VJELJA/KORRJA E MENTËS

Në këto raste, gjethet e thata tek menta nuk kanë më ngjyrë të bukur të gjelbër, kështu që i humb vlera tregtare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2023

Data e ri-publikimit: 11/12/2023

img
Kultivimi i domates

Çfarë duhet të dini përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2020

Data e ri-publikimit: 07/12/2023