TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
DOMOSDOSHMËRIA E PLOTËSIMIT TË KËRKESAVE PËR PROTEINA NË SEZONET KUR POLENI MUNGON NË NATYRË

Në dekadën e fundit është gjithnjë e më e zakonshme të dëgjosh nga bletarët se "mbretëresha nuk e ndaloi pjelljen këtë dimër".

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 25/11/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MISRIT

Në vendin tonë misri mbillet edhe si bimë foragjere, i cili është i rëndësishëm për ushqimin e blegtorisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 24/11/2022

img
Lopët në Tharje - Të Ushqyerit

Periudha e tharjes një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2020

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
Lopët në Tharje

Periudha e tharjes, një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2020

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË ELBIT

Kërkesat e elbit për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
Teknologjia e kultivimit të Spinaqit në fushë të hapur

Përse spinaqi ka gjetur përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
PRAKTIKAT E MIRA TË PUNËS

Çfarë ju sigurojnë dhe përfshijnë këto praktika?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 19/11/2022

img
Metodat e kontrollit të Tuta absoluta

Si duhet vepruar për vrojtimin e dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 18/11/2022

img
KANCERI BAKTERIAL (Cmm) në domate

Kanceri Bakterial është një sëmundje shumë e rrezikshme e domates që shkaktohet nga Clavibakter Michiganensis (Cmm)

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/11/2021

Data e ri-publikimit: 17/11/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ÇIKORES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/11/2021

Data e ri-publikimit: 17/11/2022