TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
CILA ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E TENJËS SË AGRUMEVE?

Tenja minuese e agrumeve ka katër faza të jetës: veza, larva, pupa dhe insekti i rritur

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON DHE SI DËMTON?

Ky dëmtues prek dhe frutin duke shkaktuar dëme si nga ana estetike por edhe nga ajo cilësore. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KAMOMILIT

Cilat janë disa nga vlerat e kamomimilit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/10/2023

Data e ri-publikimit: 03/10/2023

img
VJELJA E KAMOMILIT

Një nga kushtet e prodhimit me efek­tivitet ekonomik të kamomilit, në sipërfaqe të mëdha, është vjelja e mekanizuar me makineri vjelëse që mbledhin vetëm pjesën e lulesës së bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/10/2023

Data e ri-publikimit: 03/10/2023

img
KONTROLLI I MIZËS SË ULLIRIT NËPËRMJET GRACKAVE EKOLOGJIKE (ECO-TRAPEVE).

Pse duhet mbrojtur fruti nga miza e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/09/2023

Data e ri-publikimit: 18/09/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MËLLAGËS SË BARDHË

Cilat janë kërkesat e mëllagës së bardhe ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
CILA ËSHTË TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MËLLAGËS SË BARDHË?

Teknologjia e kultivimit dhe përkujdesja ndaj mëllagës së bardhë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
SËMUNDJET DHE DËMTUESIT KRYESORË TË MËLLAGËS SË BARDHË DHE MENAXHIMI I TYRE

Në prodhimtarinë organike, vetëm masat agroteknike, mekanike dhe biologjike lejohen të zbatohen në mbrojtjen nga sëmundjet, barërat e këqija dhe dëmtuesit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
VJELJA E MËLLAGËS SE BARDHË

Lulet vilen gjatë gjithë periudhës vegjetative. Gjethet vilen jo më shumë se 1/3 e sasisë së tyre duke pasur në konsideratë mbajtjen e një balance në mes masës vegjetative dhe sistemit rrënjor

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË PHYSALIS PERUVIANA NË FUSHË TË HAPUR

Cilat janë kërkesat e Physalis peruviana për klimën, tokën dhe parabimën ?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/08/2023

Data e ri-publikimit: 28/08/2023