TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
KONTROLLI BIOLOGJIK NË PERIMET E SERËS

Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
Kultivimi i domates

Çfarë duhet të dini përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2020

Data e ri-publikimit: 07/12/2023

img
MUNGESA E ELEMENTËVE USHQYES NË BIMË DHE KËSHILLA PËR PLOTËSIMIN E NEVOJAVE TË TYRE

Ushqyerja e balancuar e bimës

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2021

Data e ri-publikimit: 10/08/2023

img
Kultivimi i shalqirit në serra

Shalqiri është një kulturë shumë e përhapur në Shqipëri. Ai prodhohet kryesisht në zonat bregdetare, në fushë të hapur dhe në mjedise të mbrojtura.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 09/06/2023

img
RËNDËSIA E PRODHIMIT TË FIDANIT NË FIDANISHTE

Fidanishtja është e krijuar enkas me kushtet e përshtatshme, të cilat sigurojnë rritjen e një fidani cilësor dhe të shëndetshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
Parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve të specit

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e specit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Skemat plehëruese të specit

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e specit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Mbjellja e fidanit të specit

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Kultivimi i Specit në sera

Speci është bima e dytë më e kultivuar pas domates dhe përshtatet mirë në të gjitha zonat klimaterike të Shqipërisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/02/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive për kontrollin e tenjës së domates Tuta absoluta?

Treguesit për përdorimin e kurtheve me ujë për kapje masive të insekteve të rritur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023