TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT


img
ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/06/2024

Data e ri-publikimit: 18/06/2024

img
RËNDËSIA E PRODHIMIT TË FIDANIT NË FIDANISHTE

Fidanishtja është e krijuar enkas me kushtet e përshtatshme, të cilat sigurojnë rritjen e një fidani cilësor dhe të shëndetshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
PLEHËRIMI PLOTËSUES (GJETHOR) I VRESHTAVE

Plehërimi gjethor nevojitet për të plotësuar nevojat e bimës së hardhisë dhe për të korrektuar mungesat e makro apo mikro-elementëve gjatë periudhës së vegjetacionit dhe për të rritur rezistencën e bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË QEPËS

Si ndryshon afati i vjeljes së qepës në varësi të mbjelljes me fidan apo me qepujkë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I QEPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË NENËS

Si kryhet vjelja e prodhimit të nenës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E NENËS NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I NENËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Nenës në fushë të hapur

Përse nena meriton më shumë përhapje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË MAJDANOZIT

Si kryhet vjelja e prodhimit të majdanozit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023