Kulturat Foragjere


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË BURXHAKUT

Cilat janë kërkesat e burxhakut për klimën (temperaturë dhe lagështirë)?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/06/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MISRIT

Në vendin tonë misri mbillet edhe si bimë foragjere, i cili është i rëndësishëm për ushqimin e blegtorisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/05/2022

img
TEKNOLOGJIA E KUTIVIMIT TË KOÇKULLËS

Kërkesat e koçkullës për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË ELBIT

Kërkesat e elbit për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TË MISRIT

Cilat janë shërbimet agroteknike tek misri gjatë vegjetacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/03/2022

img
KORRJA DHE SHIRJA E FARËS SË TËRFILIT ALEKSANDRIN

Korrja dhe shirja është operacioni përmbyllës i prodhimit të farës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/02/2022

img
Si të luftoni kuskutën në parcelat e farës së tërfilit aleksandrin?

Në gjininë e kuskutës bëjnë pjesë mbi 201 specie bimësh parazitare me ngjyra të verdhë, portokalli ose të kuqe (rrallë jeshile).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/02/2022

img
Teknologjia e kultivimit të tërfilit aleksandrin për farë

Cilat janë kërkesat e tërfilit aleksandrin për klimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/02/2022

img
KORRJA DHE MANIPULIMI I PRODHIMIT TEK SORGUMI 

Koha e korrjes se sorgumit është në varësi të qëllimit të kultivimit, për silazh ose për kokërr.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/02/2022

img
Teknologjia e kultivimit të sorgumit

Cilat janë kërkesat e sorgumit për temperaturën dhe lagështirën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/02/2022