Perimet e serrës


img
Përgatitja e serrës për mbjellje

Reportazhi ndihmon fermerët me kushtet teknike që duhen zbatuar për të përgatitur sa më mirë serrën për mbjellje.

Lexo më shumë

img
Si ta parandalojmë dhe luftojmë nematodën parazitare në perime?

Nematoda e nyjes rrënjore shkaktohet nga Meloidogyne, një parazit i ngjashëm me krimbin e rrumbullakët.

Lexo më shumë

img
Fuzarioza në specin e kultivuar në serra

Fuzarioza është sëmundje që shkaktohet kryesisht nga ujërat e ndotur

Lexo më shumë

img
Vjelja, standardizimi dhe transporti i domates

Çfarë duhet të bëjmë kur domatja është gati për tu vjelë?

Lexo më shumë

img
Sëmundjet e Domates

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e domates?

Lexo më shumë

img
Skemat Plehëruese Të Domates

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e domates?

Lexo më shumë

img
Kultivimi i domates

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë

img
Skemat plehëruese të kastravecit

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e kastravecit?

Lexo më shumë

img
Mbjellja e fidanit të kastravecit

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë

img
Sëmundjet e kastravecit, parandalimi dhe luftimi i tyre

Cilat janë sëmundjet më të rezikshme që mund të prekin bimën e kastravecit?

Lexo më shumë