Perimet e serrës


img
Parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve të specit

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e specit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 21/06/2024

img
PROBLEMATIKA E AKUMULIMIT TË NITRATEVE NË PERIME

Një nga faktorët që çon në uljen e cilësisë së prodhimit bimor, është edhe abuzimi me përdorimin e tepërt të plehrave kimike dhe kryesisht ato azotike. Ndër kulturat më të ndjeshme në këtë drejtim, janë perimet e sidomos ato gjethore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/09/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
RREGULLAT DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR SHOQËRIMIN E MALLIT PËR TREG

Sipas botimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e mbështetur nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit Ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/01/2024

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
KONTROLLI BIOLOGJIK NË PERIMET E SERËS

Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
ÇFARË ËSHTË BUJQËSIA URBANE?

Një tipar i mrekullueshëm i bujqësisë urbane, që e dallon atë nga bujqësia rurale, është integrimi në sistemin ekonomik dhe ekologjik urban.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2022

Data e ri-publikimit: 19/12/2023

img
Kultivimi i domates

Çfarë duhet të dini përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2020

Data e ri-publikimit: 07/12/2023

img
CILAT JANË AVANTAZHET E DIELLËZIMIT?

Avantazhet e diellëzimit:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
CILAT JANË METODAT E TJERA PËR KONTROLLIN E NEMATODËS GUNGORE?

Metodat që përdoren për kontrolline nematodës gungore janë ato:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
PËRDORIMI I METODËS FIZIKE, DIELLËZIMI NË SERRA

Diellëzimi është një alternativë fizike e suksesshme për kontrollin e nematodës gungore duke garantuar higjenizim dhe siguri për konsumatorin.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
MUNGESA E ELEMENTËVE USHQYES NË BIMË DHE KËSHILLA PËR PLOTËSIMIN E NEVOJAVE TË TYRE

Ushqyerja e balancuar e bimës

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2021

Data e ri-publikimit: 10/08/2023