Perimet e serrës


img
PROBLEMATIKA E AKUMULIMIT TË NITRATEVE NË PERIME

Një nga faktorët që çon në uljen e cilësisë së prodhimit bimor, është edhe abuzimi me përdorimin e tepërt të plehrave kimike dhe kryesisht ato azotike. Ndër kulturat më të ndjeshme në këtë drejtim, janë perimet e sidomos ato gjethore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/09/2023

Data e ri-publikimit: 25/09/2023

img
CILAT JANË AVANTAZHET E DIELLËZIMIT?

Avantazhet e diellëzimit:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
CILAT JANË METODAT E TJERA PËR KONTROLLIN E NEMATODËS GUNGORE?

Metodat që përdoren për kontrolline nematodës gungore janë ato:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
PËRDORIMI I METODËS FIZIKE, DIELLËZIMI NË SERRA

Diellëzimi është një alternativë fizike e suksesshme për kontrollin e nematodës gungore duke garantuar higjenizim dhe siguri për konsumatorin.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
MUNGESA E ELEMENTËVE USHQYES NË BIMË DHE KËSHILLA PËR PLOTËSIMIN E NEVOJAVE TË TYRE

Ushqyerja e balancuar e bimës

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2021

Data e ri-publikimit: 10/08/2023

img
SI TË MBROJMË TOKËN NGA GËRRYERJA?

Cilët janë formacionet tokësore dhe roli i tyre në qëndrueshmërinë ndaj gërryerjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/06/2023

Data e ri-publikimit: 27/06/2023

img
Kultivimi i shalqirit në serra

Shalqiri është një kulturë shumë e përhapur në Shqipëri. Ai prodhohet kryesisht në zonat bregdetare, në fushë të hapur dhe në mjedise të mbrojtura.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 09/06/2023

img
RËNDËSIA E PRODHIMIT TË FIDANIT NË FIDANISHTE

Fidanishtja është e krijuar enkas me kushtet e përshtatshme, të cilat sigurojnë rritjen e një fidani cilësor dhe të shëndetshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE

Ç’janë rregullatorët e rritjes së bimëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2023

Data e ri-publikimit: 25/05/2023

img
Vjelja, standardizimi dhe transporti i specit

Evitoni vjeljen e frutave të tejpjekur dhe atyre të dëmtuar nga faktorë të ndryshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023