Perimet e serrës


img
Virusi Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

Virusi ToBRFV është shfaqur kohët e fundit në bujqësi dhe prek kryesisht domaten.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
FLUTURA E BARDHË NË PERIMET E SERËS

Flutura e bardhë është një insekt shumë i rrezikshëm që sulmon perimet e serës

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/01/2022

Data e ri-publikimit: 23/09/2022

img
Mbjellja e fidanit të patëllxhanit

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin në serra?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/02/2021

Data e ri-publikimit: 05/09/2022

img
KËSHILLA PËR HIGJENIZIMIN E SERRËS – VIDEO PRAKTIKE

Video praktike ka për qëllim të tregojë realizimin e higjenizimit në serra, si operacioni me efektiv për parandalimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve të ndryshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/08/2021

Data e ri-publikimit: 16/08/2022

img
Kultivimi i patëllxhanit në serra

Si mund të kategorizohen llojet e patëllxhanit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/02/2021

Data e ri-publikimit: 15/08/2022

img
Sëmundjet e patëllxhanit, parandalimi dhe luftimi

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e patëllxhanit në serra?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/02/2021

Data e ri-publikimit: 10/08/2022

img
Skemat plehëruese të patëllxhanit

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e patëllxhanit në serra?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/02/2021

Data e ri-publikimit: 10/08/2022

img
Vjelja, standardizimi dhe transporti i patëllxhanit

Vjelja e patëllxhanit mund të bëhet në fazën fiziologjike, kur patëllxhani ka marrë madhësinë dhe ngjyrën e tij karakteristike.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/02/2021

Data e ri-publikimit: 10/08/2022

img
RISITË NË KULTIVIMIN E DOMATES DHE TENDENCAT E REJA TË VARIETETEVE

Domatja është bima më e kultivuar në Shqipëri, duke zënë 70% të sipërfaqes së serrave.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/02/2021

Data e ri-publikimit: 09/08/2022

img
Kultivimi i Specit në serra

Speci është bima e dytë më e kultivuar pas domates dhe përshtatet mirë në të gjitha zonat klimaterike të Shqipërisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/02/2020

Data e ri-publikimit: 05/08/2022