Perimet e serrës


img
RËNDËSIA E PRODHIMIT TË FIDANIT NË FIDANISHTE

Fidanishtja është e krijuar enkas me kushtet e përshtatshme, të cilat sigurojnë rritjen e një fidani cilësor dhe të shëndetshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE

Ç’janë rregullatorët e rritjes së bimëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2023

Data e ri-publikimit: 25/05/2023

img
Vjelja, standardizimi dhe transporti i specit

Evitoni vjeljen e frutave të tejpjekur dhe atyre të dëmtuar nga faktorë të ndryshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve të specit

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e specit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Skemat plehëruese të specit

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e specit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Mbjellja e fidanit të specit

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/06/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Kultivimi i Specit në sera

Speci është bima e dytë më e kultivuar pas domates dhe përshtatet mirë në të gjitha zonat klimaterike të Shqipërisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/02/2020

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive për kontrollin e tenjës së domates Tuta absoluta?

Treguesit për përdorimin e kurtheve me ujë për kapje masive të insekteve të rritur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
Si veprohet për të kontrolluar dëmtuesit e tokës?

Përse duhen evidentuar dëmtuesit e tokës në kushtet e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
Cilat pjesë të bimës preken dhe dëmtohen nga tenja e domates Tuta absoluta?

Dëmi shkaktohet nga veprimi i aktivitetit ushqimor të larvave mbi të gjithë pjesët ajrore të bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023