Perimet e serrës


img
Fuzarioza në specin e kultivuar në serra

Fuzarioza është sëmundje që shkaktohet kryesisht nga ujërat e ndotur

Lexo më shumë

img
Mbi vjeljen, standardizimin dhe transportin e domates

Çfarë duhet të bëjmë kur domatja është gati për tu vjelë?

Lexo më shumë

img
mbi skemat plehëruese të domates

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e domates?

Lexo më shumë

img
mbi kultivimin e domates

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e domates?

Lexo më shumë

img
mbi llojet e domateve

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë

img
mbi Skemat plehëruese të kastravecit

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e kastravecit?

Lexo më shumë

img
mbi mbjelljen e fidanit të kastravecit

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë

img
mbi Sëmundjet e kastravecit, parandalimin dhe luftimin e tyre

Cilat janë sëmundjet më të rezikshme që mund të prekin bimën e kastravecit?

Lexo më shumë

img
mbi Vjeljen, standartizimin dhe transportin e specit

Evitoni vjeljen e frutave të tejpjekur dhe atyre të dëmtuar nga faktorë të ndryshëm.

Lexo më shumë