Perimet e serrës


img
Mbi vjeljen, standardizimin dhe transportin e domates

Çfarë duhet të bëjmë kur domatja është gati për tu vjelë?

Lexo më shumë

img
mbi skemat plehëruese të domates

Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet që prekin bimën e domates?

Lexo më shumë

img
mbi kultivimin e domates

Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e domates?

Lexo më shumë

img
mbi llojet e domateve

Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin?

Lexo më shumë

img
Kultivimi i Domates në Serra

Domatja është bima më tradicionale dhe më e rëndësishme e perimeve që mbillet në sera në vendin tonë.

Lexo më shumë