Artikujt për etiketën: Ambalazhimi


img
Vjelja e prodhimit të mollës

Frutat duhet të jene në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
VJELJA E PRODHIMI  TEK SHEGA

Frutat e shegës vilen kur të kenë marrë ngjyrën karakteristike të llojit dhe kokrrizat (farat) e brendshme të jenë skuqur dhe ëmbëlsuar.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2021

img
Vjelja e prodhimit tek kivi

Kivi hyn në prodhim në vitin e tretë apo të katërt pas mbjelljes, por prodhimi maksimal mund të arrihet në vitin e 7-8, ka raste edhe më vonë vitin e 12 pas mbjelljes. Ajo mund të japë 30-40 ton/ha. Jep prodhim normal deri në moshën 35-45 vjeçare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2021

img
Vjelja e prodhimit tek mjedra

Pjekja tek kjo bimë nuk është e njëhershme. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2021

img
Vjelja e prodhimit tek kumbulla

Kur është koha e duhur për të velur frutat e kumbullës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
Vjelja e prodhimit tek qershia

Procesi i vjeljes në qershi është një proces që duhet të kryhet shpejt dhe duhet të keni kujdes që të mos dëmtoni pemën (mos të thyeni degët).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
Vjelja e prodhimit tek dardha

Vjelja e dardhëve është pak më ndryshe nga shumica e frutave të tjera, pasi ato duhet të vilen para se të piqen. Nëse piqen në pemë, ato piqen nga brenda jashtë, kështu që pjesa e brendshme bëhet e qulltë (shumë e butë) para se të piqet zona e jashtme. Në  këto raste ato dëmtohen lehtë dhe nuk i rezistojnë transportit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/09/2021

img
Standardet për eksportin e mollëve

Prodhimi dhe tregtimi i mollëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian (BE)

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2021

img
Vjelja e prodhimit tek kajsia

Frutat duhet të jenë në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
Vjelja e prodhimit tek pjeshka

Frutat duhet të jene në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/07/2021