Artikujt për etiketën: Gjedh


img
PËRLLOGARITJET PER REMONT OSE NUMRI I MËSHQERRAVE

Përllogaritet që kostoja e një mëshqerre nga lindja e viçit femër deri në momentin e pjelljes së pasardhësit të parë nga kjo mëshqerrë (pra një periudhë prej rreth 24 muaj) të luhatet tek rreth 200,000 Lekë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/02/2024

Data e ri-publikimit: 12/02/2024

img
GJENETIKA NË SHËRBIM TË NEVOJAVE TË FERMËS - FERTILITETI

Inseminimi artificial nuk është një praktikë e cila mundëson vetëm sigurimin e pasardhësve në fermë, por garanton edhe përmirësime gjenetike përmes demave të përzgjedhur duke mundësuar përmirësim të situatave kritike në fermë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/12/2023

Data e ri-publikimit: 18/12/2023

img
SI TË REALIZOJMË PËRZGJEDHJEN E DEMAVE PËR PËRMIRËSIMIN E TIPAREVE TË DËSHIRUARA - FEKONDITETI

Si mund ti lexoni dhe interpretoni këto tregues me qëllim përzgjedhjen e demit më të mirë që përplotëson synimet tuaja në riprodhim?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/12/2023

Data e ri-publikimit: 15/12/2023

img
GJENETIKA NË SHËRBIM TË NEVOJAVE TË FERMËS

Si ndikon gjenetika në zgjidhjen e disa problemeve që ju hasni gjatë menaxhimit të tufës së gjedhit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/11/2023

Data e ri-publikimit: 06/11/2023

img
SI TË REALIZOJMË PËRZGJEDHJEN E DEMAVE PËR PËRMIRËSIMIN E TIPAREVE TË DËSHIRUARA

Cila është mënyra se si mund të interpretoni të dhënat e një katalogu për tiparin e përmirësimit të rezistencës ndaj mastitit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/11/2023

Data e ri-publikimit: 06/11/2023

img
PROBLEME ME MENAXHIMIN E FERMAVE TË VOGLA TË GJEDHIT

Sugjerimet dhe këshillat nga ekspertët për përmirësimin e problemeve të evidentuara nga analiza e disa fermave të vogla të gjedhit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/10/2023

Data e ri-publikimit: 13/10/2023

img
REKOMANDIME PËR PËRMIRËSIM

Një mëshqerrë e shëndetshme është fillesa e tufës suaj të ardhshme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/10/2023

Data e ri-publikimit: 05/10/2023

img
SI TË PËRBALLOJMË PROBLEMET QË SHFAQEN NGA NGROHJA (DJEGIA) E USHQIMEVE?

Cfarë mund të bëni me barin e dëmtuar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
NXEHTËSIA SHKAKTAR I PRISHJES SË CILËSISË SË USHQIMEVE

Cilat janë nivelet e rrezikshme të temperaturave dhe ndikimi i tyre mbi cilësinë e barit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
METODAT PËR MBAJTJEN E TEMPERATURËS OPTIMALE NË USHQIMIN DITOR TË LOPËVE

Cilët faktorë ndikojnë në ngrohjen (djegien) e barit të jonxhës dhe barit të livadhit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023