Artikujt për etiketën: Gjedh


img
PARANDALIMI I AFLATOXINËS

Parandalimin e formimit të mykotoxinave duhet ta bëni së pari përmes zbatimit të praktikave të mira bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
STINA E NXEHTË DHE NDIKIMI MBI TUFËN E GJEDHIT

Tashmë kemi hyrë në stinën e nxehtë të verës shoqëruar me rritje të temperaturave të ajrit, ndaj është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje të veçantë monitorimit të sjelljes së tufës suaj me qëllim që të siguroni hidratimin e duhur të saj dhe uljen e ndikimit të temperaturave të larta.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
PROCESI I VLERËSIMIT TË KONDICIONIT TRUPOR

Si bëhet procesi i vlerësimit të kondicionit trupor tek lopa dhe çfarë duhet të keni parasysh për cdo lloj kondicioni trupor?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
PËRSE ËSHTË I RËNDËSISHËM VLERËSIMI I KONDICIONIT TRUPOR TEK GJEDHI?

Vlerësimi me pikë i kondicionit trupor tek gjedhi është një metodë që shërben për të vlerësuar kondicionin trupor të kafshës, ose nivelin e dobësimit apo atë të dhjamosjes së tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
SHENJAT E IDENTIFIKIMIT TË STRESIT NGA VAPA

Shenjat e identifikimit të stresit nga vapa përfshijnë si ato fizike ashtu edhe ato të sjelljes.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 30/06/2023

img
TRAJTIMI I STRESIT NGA VAPA

Nëse kafshët tuaja po shfaqin ndonjë nga shenjat e stresit nga vapa, ju mund të ndërmerreni veprimet e mëposhtme për ta zbutur ndikimin e vapës:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 30/06/2023

img
ÇFARË DUHET MBAJTUR PARASYSH PËR TË REALIZUAR NJË ANALIZË EKONOMIKE?

Çfarë duhet të keni parasysh për të realizuar një analizë ekonomike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 31/05/2023

img
PËRSE ËSHTË E DOMOSDOSHME MBAJTJA E TË DHËNAVE DHE ANALIZA EKONOMIKE E FERMËS?

Përse është e domosdoshme mbajtja e të dhënave dhe analiza ekonomike e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
KONSTATIME GJATË VIZITAVE NË FERMA DHE INTERVISTIMEVE PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE

Çfarë u konstatua gjatë intervistimeve dhe vizitave në ferma lidhur me analizën ekonomike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
DOMOSDOSHMËRIA E PREMIKSEVE

Çfarë përfitimesh do të shihni konkretisht në fermën tuaj duke përdorur premikset?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023