Artikujt për etiketën: Gjedh


img
KUJDESI SHËNDETËSOR I MËSHQERRAVE

Cilat janë sëmundjet më tipike që prekin mëshqerrat?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
KRIJIMI I FERMËS DHE MENAXHIMI I SAJ

Mbani parasysh që organizimi i stallës duhet të marrë në konsideratë jo numrin aktual, por numrin e kafshëve që ju do të keni në perspektivë, gjithashtu në organizimin e brendshëm të saj duhet të mbani parasysh ndarjet e tufës në grupe duke siguruar:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
PËRZGJEDHJA E VENDODHJES SË FERMËS

Merrni paraprakisht informacionin e duhur mbi tokën ku do të ushtrohet aktiviteti nga agronomët e zonës, si dhe nga fermerët me eksperiencë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

Çfarë elementësh duhet të përmbajë Plani i Biznesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
FILLESA E NJË FERME BLEGTORALE

Çfarë duhet të keni parasysh përpara se të filloni biznesin me gjedhin e qumështit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
RACAT E GJEDHIT PËR MISH

Cilat janë disa nga racat e mishit që janë përshtatur dhe prodhojnë suksesshëm në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
NDIKIMI I BLEGTORISË MBI NDRYSHIMET KLIMATIKE

Përllogaritjet tregojnë se blegtoria ndikon në një masë të konsiderueshme në efektin serë në nivel global.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 05/04/2023

img
AFLATOKSINA

Prekja nga Aflatoxina ndodh në parcela para dhe gjatë procesit të vjeljes dhe atij të korrjes

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
RACAT E GJEDHIT PËR QUMËSHT

Cilat janë disa nga Racat e qumështit më të përhapura në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
NGA PAISJET E THJESHTA TEK SISTEMET E LIDHJES SË PAISJEVE TEKNOLOGJIKE ME INTERNETIN

Aktivitetet që realizohen sot përmes sistemit të lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin dhe përfitimet prej tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/09/2022

Data e ri-publikimit: 29/03/2023