Artikujt për etiketën: Gjedh


img
Këshilla për Parandalimin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion mbi shkaktarët e mastitit dhe rekomandime për masat që duhet të merrni për parandalimin tij.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 26/02/2023

img
RISQET QË SHKAKTOJNË ULJE TË MIRËQENIES

Për nga vetë karakteristikat e tyre një kategori kafshësh shprehin rreziqe më të mëdha ndaj mirëqenies.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
KOSITJA DHE MANIPULIMI I JONXHËS

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë kositjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
CILËSIA E QUMËSHTIT

Kur del nga gjiri i lopës qumështi ka një temperaturë prej rreth 37°C.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
QUMËSHTI DHE PROCESI I MJELJES NË GJEDHË

Çfarë duhet mbajtur parasysh në mjeljen me dorë dhe në mjeljen e mekanizuar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
MËSHQERRAT

Mëshqerrat janë fillesa e suksesit për prodhimin e qumështit dhe ripërtëritjen e tufës suaj!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/02/2020

Data e ri-publikimit: 17/02/2023

img
MIRËQENIA E KAFSHËVE DHE RËNDËSIA E SAJ

Mbarështimi i kafshëve në fermë përbën në vetvete një përgjegjësi etike tuajën si pronar apo si drejtues i fermës me qëllim sigurimin e mirëqenies së tyre në shkallën më të lartë të mundshme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 15/02/2023

img
DEZINFEKTIMI NË FERMAT E GJEDHIT

Përse është i nevojshëm dezinfektimi në ambjentet e mbarështimit të kafshëve të fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/02/2023

img
KAFSHËT E FERMËS, PUNONJËSIT DHE PAISJET

Problemet kryesore me ndikim ekonomik që hasen në fermat blegtorale: mastiti, mungesa e fertilitetit dhe çalimet.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/02/2023

img
Lopët që sapo kanë pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/02/2020

Data e ri-publikimit: 05/02/2023