Artikujt për etiketën: Gjedh


img
Këshilla për Kontrollin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion si mund të kontrolloni praninë e mastitit në tufën tuaj me anë të Testit Kalifornian të Mastitit – California Mastiti Test (CMT).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 04/02/2023

img
RËNDËSIA E PLEHUT ORGANIK

Sa i rëndësishëm është plehu organik në aktivitetin bujqësor dhe më gjërë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
ÇFARË PROBLEMESH SHKAKTON MUNGESA E MENAXHIMIT TË DUHUR TË JASHTËQITJEVE

Ju si fermer nuk jeni përgjegjës vetëm për mbarështimin e kafshëve të fermës, por njëkohësisht duhet të tregoni kujdesin e duhur edhe për mjedisin që ju rrethon.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 30/12/2022

img
SPERMA E SEKSUAR

Viç për mbarë është ëndrra e pothuaj çdo fermeri. Tashmë zgjidhja është në dorën tuaj! Mjafton të përdorni spermë të seksuar dhe ju keni mundësinë të përftoni 90% të pasardhësve femra.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
PARANDALIMI I ABORTEVE

Çfarë duhet të mbani parasysh si masa biosigurie?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2022

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
ABORTET NË GJEDHË

Cilat janë shkaqet e aborteve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2022

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
Administrimi i tregjeve të kafshëve të gjalla në Shqipëri

Garantimi i përmirësimit të standarteve në ruajtjen e shëndetit të kafshëve

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 23/12/2022

img
Rregullat e ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të kafshëve të gjalla

Strukturat veterinare në njësitë e qeverisjes vendore duhet të përcaktojnë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
HIGJENA E QUMËSHTIT DHE MJELJA

Higjena e qumështit dhe kërkesat bazë për cilësinë dhe sigurinë e qumështit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
Kushtet e grumbullimit dhe transportit të qumështit nga ferma në fabrikë

Ftohja në fermat prodhuese dhe pikat e grumbullimit të qumështit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022