Artikujt për etiketën: Gjedh


img
THERTORET

Kushtet dhe kërkesat që duhet të plotësojnë thertoret janë të përcaktuara në legjislacionin veterinar dhe të ushqimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
Të ushqyerit e Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/12/2022

img
Kujdesi shëndetësor për Lopët që Sapo Kanë Pjellë

Kushtojini vëmendje monitorimit të lopëve gjatë dhe pas procesit të pjelljes

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/12/2022

img
Çështje të Tjera të Menaxhimit të Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/12/2022

img
SA DHE SI NDIKOJNË TEMPERATURAT E ULTA TEK GJEDHI DHE TË IMTAT

Cilët janë faktorët që mundësojnë tolerancën ndaj temperaturave të ulta?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/01/2022

Data e ri-publikimit: 16/12/2022

img
NDIKIMET E NDËRSJELLTA NDËRMJET NGROHJES GLOBALE DHE BLEGTORISË

Cilat janë ndikimet e ndyshimeve klimatike e veçanërisht ngrohjes globale mbi blegtorinë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 13/12/2022

img
Kujdesi Shëndetësor i Lopëve në Fazën e Tharjes

Periudha e tharjes një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2020

Data e ri-publikimit: 12/12/2022

img
LOPËT E QUMËSHTIT

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë fazës së laktacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 05/12/2022

img
LOPËT E QUMËSHTIT - TË USHQYERIT

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë të ushqyerit të lopëve në periudhën e laktacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 05/12/2022

img
LOPËT E QUMËSHTIT - KUJDESI SHËNDETËSOR

Cilat janë sëmundjet më kritike që shfaqen tek lopët në laktacion?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 05/12/2022