Artikujt për etiketën: Këshilla_për_rritjen_e_sasisë


img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BORZILOKUT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
PËRGATITJA E TOKËS DHE MBJELLJA E FIDANËVE TË LULESHTRYDHES

Metoda e mbjelljes në ambiente të mbrojtura siguron hershmëri të prodhimit dhe prodhim më cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Teknologjia e kultivimit të borzilokut në fushë të hapur

Përse borziloku meriton të  përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Nevoja për një prodhim të qëndrueshëm të ullirit

Përse është i nevojshëm prodhimi i qëndrueshëm i ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Përse është e rëndësishme diagnoza paraprake e syrit të palloit?

Kjo metodë diagnoze konsiston në zhytjen e një kampioni prej 100 gjethesh në një solucion hidroksid natriumi ose kaliumi 5%, për 2-3 minuta,  (20°C për gjethet e reja).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Cilët janë faktorët natyral kufizues për sëmundjen e syrit të palloit?

Syri i palloit është sëmundja që shkakton më shumë dëm dhe kërkon vëmendje të vazhdueshme nga fermeri kur kushtet klimatike favorizojnë zhvillimin e sëmundjes dhe çojnë në uljen e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
KULTIVARËT, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I BIZELES NË FUSHË TË HAPUR

Cila është struktura varietore e rekomanduar për bizelen?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/09/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Teknologjia e kultivimit të luleshtrydhes

Cilat janë kërkesat e luleshtrydhes për temperaturën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BIZELES NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/09/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TË MISRIT

Cilat janë shërbimet agroteknike tek misri gjatë vegjetacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023