Artikujt për etiketën: Klima


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË TRUMZËS

Cilat janë kërkesat e trumzës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2023

Data e ri-publikimit: 27/12/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË HITHRËS

Cilat janë shërbimet dhe përkujdesja që i bëhet hithrës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/10/2023

Data e ri-publikimit: 01/11/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KAMOMILIT

Cilat janë disa nga vlerat e kamomimilit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/10/2023

Data e ri-publikimit: 03/10/2023

img
SËMUNDJET DHE DËMTUESIT KRYESORË TË MËLLAGËS SË BARDHË DHE MENAXHIMI I TYRE

Në prodhimtarinë organike, vetëm masat agroteknike, mekanike dhe biologjike lejohen të zbatohen në mbrojtjen nga sëmundjet, barërat e këqija dhe dëmtuesit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
CILAT JANË AVANTAZHET E DIELLËZIMIT?

Avantazhet e diellëzimit:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
CILAT JANË METODAT E TJERA PËR KONTROLLIN E NEMATODËS GUNGORE?

Metodat që përdoren për kontrolline nematodës gungore janë ato:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
PËRDORIMI I METODËS FIZIKE, DIELLËZIMI NË SERRA

Diellëzimi është një alternativë fizike e suksesshme për kontrollin e nematodës gungore duke garantuar higjenizim dhe siguri për konsumatorin.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KALENDULËS

Cilat janë kërkesat e kaendulës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET KRYESORE TË ARRËS?

Bima e arrës preket nga një sërë sëmundjesh, por më të rëndësishmet janë si mëposhtë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË RIGONIT

Gjatë përgatitjes duhet pasur kujdes që të shmangen sa të jetë e mundur mundësinë e formimit të pellgjeve ujore sepse rigoni është shumë i ndjeshëm ndaj lagështirës së tepërt dhe në raste të tilla kalbëzimi i sistemi rrënjorë do të jetë i pa-evitueshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023