Artikujt për etiketën: Klima


img
CILAT JANË METODAT E TJERA PËR KONTROLLIN E NEMATODËS GUNGORE?

Metodat që përdoren për kontrolline nematodës gungore janë ato:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
PËRDORIMI I METODËS FIZIKE, DIELLËZIMI NË SERRA

Diellëzimi është një alternativë fizike e suksesshme për kontrollin e nematodës gungore duke garantuar higjenizim dhe siguri për konsumatorin.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KALENDULËS

Cilat janë kërkesat e kaendulës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET KRYESORE TË ARRËS?

Bima e arrës preket nga një sërë sëmundjesh, por më të rëndësishmet janë si mëposhtë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË RIGONIT

Gjatë përgatitjes duhet pasur kujdes që të shmangen sa të jetë e mundur mundësinë e formimit të pellgjeve ujore sepse rigoni është shumë i ndjeshëm ndaj lagështirës së tepërt dhe në raste të tilla kalbëzimi i sistemi rrënjorë do të jetë i pa-evitueshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MELISËS (BARI I BLETËS)

Pse merr rëndësi kultivimi i melisës? Cilat janë kërkesat e melisës për klimën dhe tokën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Rrepës në fushë të hapur

Përse rrepa meriton të  përhapet më shumë  në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Rilkës në fushë të hapur

Përse rilka meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Angjinarit në fushë të hapur

Përse angjinari meriton të ketë më shumë përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I SALLATËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023