Artikujt për etiketën: Klima


img
Teknologjia e kultivimit tek qershia

Kultivarët dhe format e kultivimit tek qershia

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
Përse është e rëndësishme ngritja e një agrumishte në një mjedis të qëndrueshëm?

Garantimi i sasisë dhe cilësisë të prodhimit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Teknikat e kapjes masive për kontrollin e mizes mesdhetare C. capitata

Përse duhet kontrolluar ky dëmtues?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË LULELAKRЁS NË FUSHË

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të lulelakrёs?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Lulelakrës në fushë

Përse lulelakra ka gjetur përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
Përse duhet përdorur sistemi i kontrollit të breshkëzës së ullirit?

Këshilla mbi sistemin e kontrollit të breshkëzës së ullirit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023

img
Breshkëza e ullirit dhe kontrolli i saj

Cfarë duhet të kemi parasysh për breshkëzën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË LAVANDËS

Cilat janë disa nga arsyet kryesore të kultivimit të lavandës në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2023

Data e ri-publikimit: 03/04/2023

img
Cilat janë zonat më të përshtatshme të bimës së ullirit?

Duke qenë se prodhimi organik i ullirit kërkon mjaft njohuri të mira për biologjinë e bimës, më poshtë do të trajtojmë në mënyrë të përmbledhur disa çështje të biologjisë së kësaj bime.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Çfarë problemesh i dalin fermerit gjatë periudhës së konvertimit në ullishte organike?

Fermerët që konvertojnë rishtazi duhet të mësojnë se si të menaxhojnë një agro-ekosistem të tërë dhe jo vetëm një bimë bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023