Artikujt për etiketën: Pemë_frutore


img
CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/05/2024

Data e ri-publikimit: 21/05/2024

img
Si është ecuria biologjike e sëmundjes?

Sëmundja favorizohet në kushte me shi, askospori dhe konidi mbin në praninë e pikës së ujit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
Cilat janë masat e kontrollit per kromën?

Në ngritjen e pemtoreve të reja duhet të mbahen parasysh të gjitha masat që kanë të bëjnë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
KËRCËNIMI NGA KANCERI BAKTERIAL (AGROBACTERIUM TUMEFACIENSIS) NË PEMËT FRUTORE

Kanceri bakterial i pemëve frutore është sëmundje që shkakton dëme të konsiderueshme. Kanceri bakterial i pemëve shfaqet me tumore në formë dhe madhësi të ndryshme, shfaqen në rrënjë, në qafën e kërcellit, në degëza dhe në lastarë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
SI ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E BAKTERIT?

Është konstatuar se bakteri ruhet në tokë për një periudhë të gjatë kohore në mënyrë saprofite, në varësi nga tipi i tokës dhe përmbajtja e lagështisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
CILAT JANË MASAT E KONTROLLIT?

Cilat janë masat e kontrollit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
KANCERI BAKTERIAL (XANTHOMONAS CITRI PV. CITRI) NË AGRUME DHE MENAXHIMI I SAJ

Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të sëmundjes dhe si bëhet parandalimi i saj?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?

Si zhvillohet dhe përhapet sëmundja?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
KONTROLLI I BRESHKËZËS PAMBUKORE TË AGRUMEVE ICERYA PURCHASI

Pse duhen mbrojtur Agrumet nga Breshkëza pambukore?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON BRESHKËZA PAMBUKORE?

Dëmet në bimë nga breshkëza pambukore e shkaktojnë të dy stadet e insektit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023