Artikujt për etiketën: Rregulloret_e_cilësisë


img
Vjelja e prodhimit të mollës

Frutat duhet të jene në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
Përgatitja e serrës për mbjellje

Reportazhi ndihmon fermerët me kushtet teknike që duhen zbatuar për të përgatitur sa më mirë serrën për mbjellje.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/01/2022

img
Krasitja në ullinj - Video praktike

Krasitja në ulli  është një shërbim i domosdoshëm dhe optimal që realizon forma të ndryshme kurorash

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/01/2022

img
Krasitja në agrume - Video praktike

Krasitja në agrume është një ndër masat agronomike më të rëndësishme dhe të domosdoshme

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/01/2022

img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI i domates

Rendimenti i domates së fushës varion nga 30-80 kv/dynym por në disa raste edhe më shumë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
Operacionet e Krasitjes së Gjelbër tek Molla

Cilat janë operacionet e gjelbra që kryhen tek molla?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
KULTIVARËT, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I KARROTËS NË FUSHË TË HAPUR

Cila është struktura varietore e rekomanduar për karrotën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË KARROTËS

Kujdes! Nuk këshillohet të lahen karrotat që janë për t’u ruajtur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PJEPRIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/12/2021

img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI I PJEPRIT

Pse ka rëndësi momenti i vjeljes së pjeprit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/12/2021