Artikujt për etiketën: Teknologjia_e_prodhimit


img
Vjelja e prodhimit të mollës

Frutat duhet të jene në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek molla

Sëmundjet e dëmtuesit tek molla ulin ndjeshëm prodhimin dhe cilësinë e frutave, prandaj parandalimi i tyre është i rëndësishëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK MOLLA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes (mollëve), koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes së mollëve, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
KRASITJA PRODHUESE TEK MOLLA

Është operacioni që kryhet në pemë pas hyrjes së saj në prodhim. Nëpërmjet krasitjes prodhuese, krasitësi ndërhyn me qëllim që t'i siguroje bimës një korrelacion (ekuilibër) sa më të drejtë ndërmjet rritjes vegjetative dhe asaj prodhuese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
FORMAT E KULTIVIMIT TEK MOLLA

Lastarët e tjerë, në këtë lartësi, nuk këshillohen të hiqen, por të pincohen me qëllim që të mos ulet sipërfaqja foto sintetike, e cila do të ndihmojë në fuqizimin e sistemit rrënjor dhe të bimës në përgjithësi.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
TEKNOLOGJIA E NGRITJES SË PEMTORES SË MOLLËS

Ngritja e pemëtoreve të reja është një investim me vlera të mëdha dhe gabimi më i vogël në fillim është me kosto të lartë dhe i pa korrigjueshëm më vonë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
Teknologjia e kultivimit të mollës

Përse ka përhapje kaq të gjerë molla?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
Teknologjia e kultivimit të shalqirit dhe bostanoreve të tjera në tunele të përkohshëm

Çfarë përfiton fermeri me këtë mënyrë kultivimi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/01/2022

img
VETITË E PROPOLISIT

CILAT JANË VETITË E PROPOLISIT?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/01/2022

img
PROPOLISI DHE VETITË E TIJ

Propolisi është një nga pesë produktet e zgjoit, ndoshta më i njohuri ndër ta për vetitë e tij kuruese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/01/2022