Artikujt për etiketën: Teknologjia_e_prodhimit


img
Kush janë materialet plehëruese në ullishtet organike?

Materialet plehëruese përfshijnë materialet organike (plehërimin e gjelbër, plehun shtazor, kompostimin, mbetjet drunore, gjethet) dhe materialet minerale (në një masë më të vogël).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Të ushqyerit në ullishtarinë organike

Si duhet të veprojmë për plehërimin në ullishtarinë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Cilat janë zonat më të përshtatshme të bimës së ullirit?

Duke qenë se prodhimi organik i ullirit kërkon mjaft njohuri të mira për biologjinë e bimës, më poshtë do të trajtojmë në mënyrë të përmbledhur disa çështje të biologjisë së kësaj bime.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Çfarë problemesh i dalin fermerit gjatë periudhës së konvertimit në ullishte organike?

Fermerët që konvertojnë rishtazi duhet të mësojnë se si të menaxhojnë një agro-ekosistem të tërë dhe jo vetëm një bimë bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BORZILOKUT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
VJELJA E LULESHTRYDHEVE

Për luleshtrydhen duhet kushtuar shumë kujdes gjatë vjeljes dhe transportit sepse frutat janë shumë delikat dhe dëmtohen lehtë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
PËRGATITJA E TOKËS DHE MBJELLJA E FIDANËVE TË LULESHTRYDHES

Metoda e mbjelljes në ambiente të mbrojtura siguron hershmëri të prodhimit dhe prodhim më cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Teknologjia e kultivimit të borzilokut në fushë të hapur

Përse borziloku meriton të  përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Kush janë faktorët që përcaktojnë përzgjedhjen e kultivarëve për ullishtat organike?

Punimi i tokës në një ullishte ka për qëllim ruajtjen e tokës bujqësore, të pjellorisë dhe lagështisë së saj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Ngritja dhe menaxhimi i ullishteve organike

Cilat janë hallkat e ngritjes të një ferme organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023