Artikujt për etiketën: Trajtimi_i_dëmtuesve


img
KONTROLLI BIOLOGJIK NË PERIMET E SERËS

Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
KONTROLLI I TENJËS MINUSE TË AGRUMEVE PHYLLOCNISTIS CITRELLA

Tenja minuese e agrumeve këto vitet e fundit është kthyer në një problem shqetësues për agrumet që kultivohen në pellgun e mesdheut.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
CILA ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E TENJËS SË AGRUMEVE?

Tenja minuese e agrumeve ka katër faza të jetës: veza, larva, pupa dhe insekti i rritur

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON DHE SI DËMTON?

Ky dëmtues prek dhe frutin duke shkaktuar dëme si nga ana estetike por edhe nga ajo cilësore. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
KONTROLLI I MIZËS SË ULLIRIT NËPËRMJET GRACKAVE EKOLOGJIKE (ECO-TRAPEVE).

Pse duhet mbrojtur fruti nga miza e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/09/2023

Data e ri-publikimit: 18/09/2023

img
Si veprohet për të kontrolluar dëmtuesit e tokës?

Përse duhen evidentuar dëmtuesit e tokës në kushtet e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
SI TA PARANDALOJMË DHE LUFTOJMË NEMATODËN PARAZITARE NË PERIME?

Nematoda e nyjes rrënjore shkaktohet nga Meloidogyne, një parazit i ngjashëm me krimbin e rrumbullakët.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/10/2020

Data e ri-publikimit: 27/04/2023

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek kumbulla

Kunbulla preket nga një serë sëmundjesh dhe dëmtuesish të cilat ndikojnë ndjeshëm në përkeqësimin e shëndetit të bimës dhe uljen e cilësisë dhe sasisë së prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek qershia

Sëmundjet e dëmtuesit tek qershia, si në të gjithë pemët frutore,  ulin ndjeshëm prodhimin dhe cilësinë e frutave, prandaj parandalimi dhe luftimi i tyre është i rëndësishëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
Kush janë faktorët që duhet të njoh fermeri për evidentimin në fushë të dinamikës së dëmtuesit breshkëza e ullirit?

Mbajtja nën kontroll e infeksioneve të breshkëzës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023