Artikujt për etiketën: Ullinj


img
ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/04/2024

Data e ri-publikimit: 30/04/2024

img
HAPAT QË NDIQEN PËR TË KRIJUAR GRUMBULLIN E KOMPOSTUESHËM

Për të krijuar grumbullin e kompostueshëm mbani parasysh hapat e mëposhtëm:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/04/2024

Data e ri-publikimit: 30/04/2024

img
Krasitja në ullinj - Video praktike

Krasitja në ullinj është një shërbim i domosdoshëm dhe optimal që realizon forma të ndryshme kurorash

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2021

Data e ri-publikimit: 11/04/2023

img
Cili është mekanizmi i veprimit të rregullatorëve, si i ndajmë ato dhe ku përdoren?

Bazuar në mekanizmin e veprimit ndahen:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/02/2023

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
Krasitja në agrume - Video praktike

Krasitja në agrume është një ndër masat agronomike më të rëndësishme dhe të domosdoshme

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2021

Data e ri-publikimit: 02/01/2023