Artikujt për etiketën: Vjelja


img
Vjelja e prodhimit të mollës

Frutat duhet të jene në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2022

img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI i domates

Rendimenti i domates së fushës varion nga 30-80 kv/dynym por në disa raste edhe më shumë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË KARROTËS

Kujdes! Nuk këshillohet të lahen karrotat që janë për t’u ruajtur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PANXHARIT TË KUQ

Frutrrënjorët shkulen kur të kenë arritur një diametër të paktën prej 5 cm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2022

img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI I PJEPRIT

Pse ka rëndësi momenti i vjeljes së pjeprit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/12/2021

img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI I KUNGULLIT

Pse është me rëndësi të madhe momenti i vjeljes së kungullit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/12/2021

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË BAMJES

Vjelja e prodhimit të bamjes kryhet atëherë kur..

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/12/2021

img
Vjelja, standardizimi dhe transporti i domates

Çfarë duhet të bëjmë kur domatja është gati për tu vjelë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/12/2021

img
Tregtimi i pjeprit në serra

Çfarë duhet të keni në mendje kur tregtoni pjepër?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/12/2021

img
Teknologjia e Kultivimit tek Mandarina

Përse është i rëndësishëm kultivimi i mandarinës në një ambjent të qëndrueshëm?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2021