Trajtimi i Sëmundjes Së Varroatozës Në Bletë Me Produkte Me Bazë Organike
Sëmundja e varroatozës për nga rëndësia e problematikave të bletarisë zë vendin e parë në nivel botëror. Luftimi i saj me preparate me bazë natyrale i hap rrugën prodhimeve organike në bletari. 

Kush janë preparatet me bazë natyrale që mund të përdoren në luftimin e Varroatozës? Preparatet ndahen në dy grupe:

Grupi i pare:  VAJRAT ESENCIALE 
Ku nga më të  rëndësishmit dhe më të përdorurit gjerësisht është TIMOLI

TIMOLI është përbërësi i vajrave që përdoret më gjerësisht në luftën kundër Varroas. Timoli  është testuar në forma të ndryshme duke u përdorur si pluhur, lëng i përthithur në sfungjere sintetike që vendosen mbi korrnizat, me efekte shumë të mira. Timoli lë sasi të mëdha mbetjesh kryesisht në dyll, ku fiksohet jo shume fort e që më pas avullon për një kohë të shkurtër.
Kujdes se një lëndë e tillë  (TIMOLI) kur përdoret në temperatura mbi  28°C mund të japë shqetësime në bletë.

DISA NGA PREPARATET KOMERCIALE ME BAZË TIMOLI 

APILIFE  (Timol, Mentol, Eukaliptol, dhe Kamfor). Është një formulim që ngjan me “biskotat” prej vermikuliti të mbushura secila me nga rreth 20 gr nga kjo përzierje me prevalencë të timolit 74- 76%. Gjatë gjithë trajtimit përdoren tre “biskota” për zgjua në intervalet 10-të ditë njëra nga tjetra. Në kushte optimale mund të japë efektshmëri 90-95%, por me një farë ndryshueshmërie rezultatesh në zgjoje të ndryshme brënda parkut të bletëve. Ndonjëherë jep prishje të ekuilibrit të brendëshëm të kolonive, me pasojë bllokimin e pjellës, të cilat vërëhen në kushtet e avullimit të lartë. 

Duhet patur kujdes për të shmangur problemin më të madh që paraqet timoli, i cili është shtimi i avullimit me rritjen e temperaturave, do të ishte me vend që të shmangej përdorimi i këtij preparati veçanërisht në periudhat e nxehta (> 27-30°C). Një zgjidhje të mirë në këtë drejtim e ka dhënë formulimi  në preparatin APIGUARD, ku timoli është i inkluduar në xhelatinë, duke bërë të mundur avullimin e ngadaltë dhe të  njëtrajtshëm të lëndës aktive. Rezultatet e këtij formulimi janë shumë të mira duke përdorur dy vasketa në çdo 15 ditë secila ( pra trajtimi zgjat gjithësej 30 ditë). 

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë mbi trajtimin e bletëve kundër varroatozësLini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

TË USHQYERIT E DELEVE

Cilët janë momentet më kritike në të ushqyerit e deleve?

Lexo më shumë

CILAT JANË FORMAT E PËRDORIMIT TË SHEQERIT NË TË USHQYERIT E BLETËVE?

Sheqeri mund të përdoret te bletët në formën e sherbetit ose të kandit.

Lexo më shumë

TË USHQYERIT E FAMILJEVE TË BLETËVE

Kur duhen ushqyer bletët?

Lexo më shumë

KËRKESAT E DHIVE PËR USHQIM

Sasia e ushqimit që konsumohet nga dhitë varet nga disa faktorë sikurse janë rraca; seksi; mosha; madhësia; gjendja fiziologjike, pra nëse është barrëse, në fazën e tharjes apo në laktacion;  sistemi i menaxhimit, pra ekstensiv (kryesisht në kullotë) apo intensiv (kryesisht në stallë).

Lexo më shumë