Çfarë ndikimi kanë faktorët agroekologjikë, teknologjikë, faktorët e përpunimit, ambalazhimit, depozitimit dhe ekonomikë në cilësinë e vajit?
                                                            REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

 

Cilësia e vajit të ullirit varet nga disa faktorë agroekologjikë:

 1. Vendndodhja,
 2. Sasia e ujit,
 3. Kultivari,
 4. Vëllimi i prodhimit,
 5. Infektimi nga sëmundjet e dëmtuesit.
 • Vendndodhja ka elementë përbërës, siç është toka, e cila mund të ketë strukturë të ekuilibruar, me kapacitet të mirë ujëmbajtës, florë e faunë të pasur, përmbajtjen e duhur të lëndës organike.
 • Sasia e ujit të ujitjes dhe mikroklima, ku kjo e fundit duhet të karakterizohet nga mungesa e dimrave të ashpër dhe ngrica të hershme në vjeshtë dhe verëra të gjata, të nxehta e të thata.
 • Kultivari, duhet mbajtur parasysh se cilësia e lartë nuk mund të realizohet me përzierjen e kultivarëve dhe se sasia e cilësia, pra aciditeti dhe aroma, varen shumë nga kultivari.
 • Madhësia e prodhimit, një vëllim prodhimi i madh jep përqindje të ulët vaji për çdo ton prodhim të freskët, në krahasim me prodhimet e ulëta.
 • Dëmtuesit dhe infektimi nga sëmundjet, si miza e ullirit, breshkëzat dhe kërpudhat, kanë ndikim të dukshëm në aciditetin dhe karakteristikat organoleptike të vajit të ullirit.

Faktorët teknologjikë që ndikojnë në cilësinë e vajit të ullirit janë:

 • Praktikat e vjeljes
 • Ruajtja e ullinjve deri në përpunim
 • Vaji cilësor prodhohet në pikën e duhur të maturimit dhe frutat janë të shëndetshëm, pasi si përqindja e vajit edhe aciditeti i ullinjve rritet me maturimin e tyre.
 • Ullinjtë nuk duhet të bien në kontakt me tokën ose të dëmtohen gjatë vjeljes
 • Gjatë vjeljes nuk lejohet përdorimi i substancave kimike.
 • Ullinjtë nuk duhet të lihen shumë kohë përpara presimit
 • Ullinjtë duhet të transportohen në thasë (jo të bërë prej plastike) dhe jo të shtypur ose në kuti me vrima
 • Për të marrë vaj ulliri të cilësisë më të lartë, ulliri duhet të përpunohet në të njëjtën ditë ose maksimumi pas dy ditësh

Faktorët e përpunimit që ndikojnë në cilësinë e vajit, kanë të bëjnë kryesisht me higjienën e impiantit përpunues, i cili duhet të pastrohet sistematikisht dhe tërësisht. 

 • Të gjitha pjesët e impiantit përpunues duhet të jenë prej çeliku të pandryshkshëm dhe ky impiant duhet të operojë në temperatura normale.
 • Gjatë përpunimit duhet të eliminohen gjethet.
 • Ullinjtë duhet të shplahen plotësisht me ujë të pijshëm.
 • Temperatura e ujit nuk duhet të kalojë 30°C.
 • Shtypësit metalike duhet të jenë prej çeliku të pandryshkshëm dhe të operojnë me shpejtësi të ulët.
 • Rrahja duhet të bëhet me shpejtësi të ulët, në temperaturë maksimale 22°C.
 • Gjatë ekstraktimit të vajit ushtrohet trysni, atëherë filtrat nuk duhet të jenë prej plastike dhe duhet të pastrohen plotësisht në intervale të rregullta.
 • Uji i përdorur për centrifugim nuk duhet të tejkalojë temperaturën 26°C dhe duhet të jetë i cilësisë së mirë.
 • Filtrimi, pllakat metalike duhet të pastrohen plotësisht në intervale të rregullta.
 • Në prodhimin e vajit të ullirit organik nuk lejohet përdorimi i enzimave për qëllime ekstraktimi.

Faktorët e ambalazhimit që ndikojnë në cilësinë e vajit, kanë të bëjnë kryesisht me materialin ambalazhues, i cili duhet të jetë i përbërë nga xham i riciklueshëm. 

 • Shishet duhet të jenë me ngjyrë të errët ose jo të ekspozuara ndaj dritës së drejtëpërdrejtë.
 • Ajri në majë duhet të zëvendësohet nga azoti.
 • Ambalazhimi duhet të kryhet në temperaturë 20 - 28°C.
 • Vaji i ullirit duhet të përbëjë minimalisht 90% të vëllimit.

Faktorët e depozitimit që ndikojnë në cilësinë e vajit të ullirit: 

 • Vaji i ullirit duhet të transportohet drejtëpërdrejt pas prodhimit, në depozitat për ruajtje.
 • Depozitat e ruajtjes duhet të jenë prej çeliku të pandryshkshëm dhe të jenë të mbushura plot.
 • Temperatura e dhomës së ruajtjes nuk duhet jetë e lartë.

Faktorët ekonomikë që ndikojnë në cilësinë e vajit janë: 

 • Transporti
 • Ekspozimi i produktit
 • Praktikat e vjeljes

Data e publikimit: 19/04/2023


Lini një koment


Komente të mëparshme
Perfekt nga mënyra e të trajtuarit të teknologjisë,shkurtë e sakët

-Sotiraq bizhoti

Artikull shume I mire. Ka informacion te zgjeruar. Komplimente!

-Hyrie Poreshi

Një artikull me shumë vlera praktike, konçiz dhe i qartë.

-Vladimir


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

PËRGATITJA E LAKRËS PRANVERORE PËR EKSPORT

Në 5-6 vitet e fundit Shqipëria ka filluar të rrisë eksportin e lakrës pranverore në vendet e Evropës.

Lexo më shumë

PËRGATITJA E DOMATES PËR EKSPORT

Vitet e fundit Shqipëria është bërë vënd faktor në eksportin e perimeve ne Evropë.

Lexo më shumë