Prodhimi i vajit të ullirit organik cilësor
Përse duhet prodhuar vaj organik?

 • Garanton jo vetëm cilësi por dhe një siguri të lartë ushqimore.
 • Vaji organik prodhohet nga ullishtet organike të kultivuara në përputhje me standardet dhe metodat e prodhimit organik.
 • Organizata të veçanta kanë standardet e tyre për vajin e ullirit organik.
 • Vaji i ullirit organik përfitohet vetëm nga fryti i ullirit dhe përjashton çdo vaj nga ullinjtë e ekstraktuar nga tretës ose proceset e riesterifikimit dhe çdo përzierje me vajra të tjera.

Cilësia e vajit të ullirit organik varet nga:

 • Ullishta organike
 • Metoda e vjeljes
 • Përpunimi
 • Depozitimi
 • Ambalazhimi
 • Transportimi
 • Kushtet e tregtimit

Në ullishtet organike, rol të rëndësishëm luajnë:

 • Vendi
 • Mikroklima 
 • Metodat e kultivimit 
 • Ndikimi mjedisor 

Në përpunim, rol parësor ka:

 • ndikimi mjedisor
 • i kushtohet rëndësi cilësisë organoleptike dhe asaj kimike.

Cilësia gjykohet nga:

 • Aciditeti (nga acidi oleik) (kimik),
 • Aroma (organoleptike)
 • Vlerat ushqyese (përmbajtja e substancave të dëmshme, mbetjet e pesticideve, metalet e rënda).

Aciditeti i vajit të ullirit varet nga: 

 • Koha e vjeljes,
 • Kultivari i ullirit
 • Cilësia e ullinjve
 • Koha e përpunimit.

Aroma e vajit të ullirit ndryshon nga:

 • Vendndodhja e kultivimit
 • Kultivari
 • Cilësia e ullinjve
 • Metoda e vjeljes.

Ngjyra e vajit të ullirit nuk është tregues i cilësisë. Ajo varet:

 • Nga kultivari
 • Zona klimatike e kultivimit
 • Pjekuria e frutit
 • Kushtet fizike të frutit në kohën e vjeljes
 • Metodat e përpunimit dhe trajtimit.

Vajrat e ullirit të cilësisë së mirë, zakonisht kanë ngjyrë të verdhë të çelur në të gjelbër. Vaj ulliri i virgjër me "presim të ftohtë" është ai i shtypur mekanikisht, pa përdorur nxehtësi. Vaji i ullirit me presim të ftohtë është produkt natyror.

Shkalla e vajit të ullirit të virgjër (duhet të emertohen në etiketë):

Ekstra (Ekstra Vergine). 

 • Vaji ekstra duhet të ketë maksimum aciditeti oleik prej më pak se 1% të peshës.
 • Vaji është i pastër i papërzier nga ullinj të cilësisë më të lartë.
 • Shija dhe aroma duhet të jenë të përsosura.

Fin (Vaj ulliri i virgjër). 

 • Vaji Fin duhet të ketë  maksimum aciditeti oleik prej më pak se 1.5 % të peshës.
 • Shija dhe aroma duhet të jenë të përsosura.

I zakonshëm 

 • Vaji i zakonshëm ka maksimum aciditeti prej më pak se 3.3 % të peshës.
 • Shija dhe aroma duhet të jetë e mirë.

Vaji i ullirit organik në treg është kryesisht vaj ulliri ekstra i virgjër. 

Standardet Ndërkombëtare të Vajit të ullirit (IOOC) për vajin e ullirit ekstra të virgjër  janë: 

 • Aciditeti (aciditeti maksimal oleik prej më pak se 1 % të peshës)
 • Oksidimi: Vlera perokside (vlera perokside maksimale prej më pak se 20)
 • Përthithja në spektrin ultravjollcë: Përthithja maksimale 0.25 në 270 nm; maksimale më pak se 0.01
 • Ngjyra: Tipike për kultivarin dhe zonën
 • Aroma: E mirë , Mëse 7 në testin e panelit
 • Maksimumi prej 0.2 % lagështi.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë Çfarë ndikimi kanë faktorët agroekologjikë, teknologjikë, faktorët e përpunimit,ambalazhimit, depozitimit dhe ekonomike në cilësinë e vajit? Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

KOSITJA DHE MANIPULIMI I JONXHËS

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë kositjes?

Lexo më shumë

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË JONXHËS

Para se të filloni kultivimin e jonxhës, ju rekomandojmë të mbani parasysh se...

Lexo më shumë

RËNDËSIA E JONXHËS SI USHQIM PËR BLEGTORINË

A e dini se nga përmbysja e një hektari jonxhë ju i keni siguruar tokës rreth 120 kv lëndë organike?

Lexo më shumë

Kontrolli i sëmundjeve kryesore në agrume

Sëmundjet e agrumeve shkaktojnë dëme të konsiderueshme si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor.

Lexo më shumë