“Menaxhimi i kolonive të bletëve në periudhën përpara vjeljes së mjaltit”, me Ekspertin Dr. Pëllumb Aleksi, më 23 Qershor 2022, ora 09:30, Shelqan, Elbasan


Event: 23/06/2022 - 24/07/2022Data e aktivitetit: 23 Qershor 2022

Vendi: Shelqan, Elbasan 

Qëllimi:  Njohja me menaxhimin e kolonive të bletëve në periudhën përpara vjeljes së mjaltit, si një element shumë i rëndësishëm që siguron vjeljen e duhur dhe masat për shëndetësimin e kolonive të bletëve. 

Data e publikimit: 21/06/2022


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: