Regjistrimi në ABA online
Përse duhet të regjistroheni në platformën ABA online? 

Regjistrimi juaj në një minutë në www.abaonline.al ju jep akses të plote në:

      1. Krijimin e partneriteteve, bashkëbisedim në grup;

Për tu bërë pjesë e FORUMIT, i cili  shërben për të shkëmbyer informacione ndërmjet përdoruesve të platformës ABA online dhe shkëmbimin e praktikave në fermë.

       2. Ekspertizë bashkëkohore për aktivitetin tuaj bujqësor;

Për ti drejtuar PYETJE EKSPERTIT TË FUSHËS, të cilët do t’ju përgjigjen  problematikave apo shqetësimeve tuaja.

       3. Tregun dhe Marketimin Online të produkteve tuaja Bujqësore;

Për tu bërë pjesë e TREGUT ONLINE, ku mund të shisni, blini, rezervoni apo krijoni kontakte direkte me partnerët që operojnë në fushën e bujqësisë.

Çfarë e bën edhe më të veçantë regjistrimin në paltformën ABA online?

Marketimi dhe tregtimi online i produkteve bujqësore vjen në Shqipëri për herë të parë përmes platformës ABA online. 

Të gjitha shërbimet për fermerët jane falas dhe pa kosto shtesë për momentin.

Regjistrohu tani dhe merrni më shumë shërbime të personalizuara në ABA online!

Mënyrën e regjistimit e gjeni në videon me poshtë:

Data e publikimit: 18/03/2023


Lini një koment


Komente të mëparshme
u

-Eluert Alla

64tpsr

-🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=0f7685feb85e97cf73ca14774262d2d8 🌍

thisz4

-Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=0f7685feb85e97cf73ca14774262d2d8&


Shpërndaj në rrjetet sociale: