SI EVIDENTOHET RRËNJËNGRËNËSI I MISRIT?
                                                                           REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Speciet e gjinisë Diabrotica kanë një trup të zgjatur, ovale.  Ngjyra bazë e insektit është jeshile ose e verdhë, zakonisht me njolla, breza ose shirita.  Antenat janë të gjata dhe të dhëmbëzuara. 

Diabrotica virgifera

  • Veza- E bardhë, e verdhë në kafe dhe e gjatë 0,5 mm.
  • Larva- Evidentohet në periudhën nga muaji maj deri në fillim të muajit gusht, me një dendësi larvare maj-qershor.
  • Barërat e këqija shërbejnë si strehues alternativë.
  • Larvat evidentohen në tokë në një thellësi prej 15 cm, duke shkaktuar dëm në sistemin rrënjor.
  • Larvat pupëzohen në afërsi të sistemit rrënjor.

 

  • Adult- Insektet e rritura evidentohen  nga fundi i qershorit deri në mes të tetorit me një kulm në gjysmën e dytë të muajit korrik dhe gjatë muajit gusht.
  • Evidentohen kryesisht në gjethe, xhufka dhe mustaqet e misrit përpara, gjatë dhe pas lulëzimit.
  • Kurthe me ngjyrë të verdhë me ferromone përdoren për të kapur insektet e rritura. Ato duhet të vendosen në fushat e misrit në ditët e para të qershorit dhe duhet të kontrollohen çdo 2 javë deri në fund të shtatorit.
  • Distanca midis grackave me feromone duhet të jetë jo më pak se 20 m.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë për Cila është biologjia dhe masat e kontrollit të rrënjëngrënësit të misrit?

Data e publikimit: 04/04/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë