CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E PHYSALIS NË FUSHË TË HAPUR?
Bimët e Physalis janë shumë më pak të prekura nga sëmundjet dhe dëmtuesit sesa domatet apo bimët e tjera të familjes solanaceae, megjithatë edhe kjo kulturë preket nga sëmundje e dëmtues si Alternaria, mozaiku ndonjëherë prek edhe Physalis rezistente. 

Nga dëmtuesit më të përhapurit janë tuta absoluta dhe pleshti. 

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit ?

  • Shkaktojnë ulje të ndjeshme të prodhimit.
  • Ulet vlera tregtare.
  • Ulen të ardhurat për njësi prodhimi.

Alternaria

Sëmundja zhvillohet në formë të njollave të vogla të zeza të cilat duke u zhvilluar bashkohen duke shkaktuar nekrozë të gjetheve.

REKOMANDIM! Të zbatohet me korrektësi qarkullimi bujqësor. Kontrolli; trajtime me preparate me bazë bakri.

Mozaiku

Mozaiku ndonjëherë prek Physlis rezistente, por dhe bimët e dobëta pa shërbim. Simptomat e sëmundjes; gjethet marrin një ngjyrë me njolla nga zonat jeshile të errët dhe jeshile të lehta. Si rezultat i sëmundjes, rendimenti i frutave mund të zvogëlohet përgjysmë. Nuk ka shërim për virusin e mozaikut, kështu që bimët e sëmura duhet të shkatërrohen nga zjarri menjëherë përpara se sëmundja të përhapet në të gjithë zonën. Vendi ku është shkulur bima e sëmurë e physalis duhet të dezinfektohet me tretësirë të permanganatit të kaliumit.

Tuta absoluta

Tuta absoluta kryesisht vepron në gjethet e domates por dhe të Physalis duke krijuar në të tunele , por ajo gjithashtu gjendet edhe në kërcell në fruta. Kur popullata e tuta Absoluta është e lartë ajo mund të çojë në vyshkje të plotë të gjetheve dhe dëmet tërësisht frutat.

Kontrolli: është i vështirë duke patur parasysh një ri-prodhimtari shumë të lartë dhe cikël shumë të shkurtër të krijimit të një gjenerate nga ana e këtij insekti. Ajo ka aftësinë të krijojë rezistencë. Zbatoni qarkullimin bujqësor, hiqni barërat e këqija, para mbjelljes instaloni kurthe me ferromone, bëni trajtime me insekticide mbasdite vonë me Bacillus thuringiensis. 

VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PHYSALIS

Frutat e Physalis vilen së bashku me “qesen mbështjellëse” të ndritshme, të thara në mot të thatë, 45-60 ditë pas mbjelljes së fidanëve në tokë. Frutat nuk piqen në të njëjtën kohë, frutat e poshtme piqen më herët e kështu në vijimësi e dërgohen në destinacion.

Physalis mund të ruhet në një gamë të gjerë kushtesh. Në temperaturat e ambientit, lëvozhgat do të thahen, por frutat do të qëndrojnë në gjendje të mirë për rreth 1 javë. Freskia e frutave dhe lëvozhgave mund të zgjatet duke ruajtur në 5°C deri në 10°C me 70 % lagështi relative të ajrit.

Data e publikimit: 28/08/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË HITHRËS

Cilat janë shërbimet dhe përkujdesja që i bëhet hithrës?

Lexo më shumë

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KAMOMILIT

Cilat janë disa nga vlerat e kamomimilit?

Lexo më shumë

PROBLEMATIKA E AKUMULIMIT TË NITRATEVE NË PERIME

Një nga faktorët që çon në uljen e cilësisë së prodhimit bimor, është edhe abuzimi me përdorimin e tepërt të plehrave kimike dhe kryesisht ato azotike. Ndër kulturat më të ndjeshme në këtë drejtim, janë perimet e sidomos ato gjethore.

Lexo më shumë

SËMUNDJET DHE DËMTUESIT KRYESORË TË MËLLAGËS SË BARDHË DHE MENAXHIMI I TYRE

Në prodhimtarinë organike, vetëm masat agroteknike, mekanike dhe biologjike lejohen të zbatohen në mbrojtjen nga sëmundjet, barërat e këqija dhe dëmtuesit.

Lexo më shumë