ÇFARË ËSHTË LIDHJA E PAISJEVE TEKNOLOGJIKE PËRMES INTERNETIT?
                                                                           REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Lidhja e paisjeve teknologjike përmes internetit ka për qëllim marrjen e informacionit në kohë reale dhe lehtësimin e vendim-marrjevezgjuara dhe efiçente

Sa herë mundet t’ju ketë ndodhur të ktheheni nga rruga për tu siguruar nëse e keni mbyllur derën e shtëpisë? Sa herë në një ditë të acartë, ndërkohë që po ktheheni nga puna, keni ëndërruar ta gjeni shtëpinë të ngrohtë? Apo në një dalje të detyruar nga shtëpia ndërkohë që lavatriçja është në proçes pune, sa shumë do të dëshironit ta fiknit atë pas përfundimit të proçesit, por ju duhen edhe disa orë të tjera për tu kthyer në shtëpi. A ke ëndërruar ndonjëherë për një komandim të paisjeve të shtëpisë përmes telefonit dhe prej së largu? Pikërishkt kjo është një prej lehtësive që ju mundëson Interneti i Gjërave. 

 

SI LINDI LIDHJA E PAISJEVE TEKNOLOGJIKE PËRMES INTERNETIT SI NJË NEVOJË? 

Historia e lidhjes së paisjeve teknologjike përmes internetit e ka fillesën e saj në nevojën e një studenti të shkencave kompjuterike të Universitetit Pitsburg të Pensilvanisë, ShBA. Studenti David Nichols gjatë sezonit të provimeve në një nga ditët e nxehta të sezonit u gjend para makinetës së shitjes së Coca-Cola. David ishte shkëputur nga studimi intensiv për të shuar etjen ndërkohë që makineta ndodhej larg nga salla e studimit, dhe sikurse David edhe studentë të tjerë i ishin drejtuar makinetës me dëshirën për tu freskuar. David nuk kishte shumë kohë për të pritur në rradhë, makineta shpesh boshatisej, ose edhe kur furnizohej, Coca Cola ishte e ngrohtë. 

I gjendur para kompjuterit, David mundësoi lidhjen e internetit me makinën e Coca Colas. Ngjyra të ndryshme që shfaqeshin në ekranin e kompjuterit të tij, ishin treguesi nëse makineta ishte bosh, nëse ishte e sapo furnizuar, apo kishte mjaftueshëm Coca Cola të ftohtë. Ky është një nga shembujt e parë të lidhjes së paisjeve teknologjike përmes internetit i përdorur në botë në mesin e viteve 1980. Ndërsa zyrtarisht koncepti i lidhjes së paisjeve teknologjike përmes internetit është njohur në vitin 1999. Aktualisht numri i paisjeve që komunikojnë përmes internetit është rreth 13.1 billion në nivel botëror, ndërsa në fund të vitit 2025 ky numër pritet të arrijë në 75.44 billion.

 

 

APLIKIMI I LIDHJES SË PAISJEVE TEKNOLOGJIKE PËRMES INTERNETIT NË FUSHËN E BLEGTORISË

Gjatë proçesit të menaxhimit të një ferme blegtorale, ju përballeni me një mori të dhënash si fikse ashtu edhe të ndyshueshme si ato që kanë të bëjnë me  të ushqyerit, llojin e ushqimeve, kombinimet e tyre, oraret e ofrimit të ushqimit; lindjet, periudha, vështirësia në lindje; prodhimi i qumështit, vëllimi, ngarkesa mikrobike; inseminimi, zbulimi i afshit, numri i inseminimeve; sëmundjet, lloji, shpeshtësia, parandalimi, kontrolli i tyre, etj.

Lidhja e paisjeve teknologjike përmes internetit bën pikërisht grumbullimin e këtyre të dhënave, përpunimin dhe grupimin e tyre, përcjelljen drejt paisjes (kompjuter, celular, etj.) duke ju mundësuar ju të kuptoni situatën në fermë dhe të merrni vendime të zgjuarakohën e duhur

 

Më konkretisht çfarë ju mundëson Lidhja e Paisjeve Teknologjike Përmes Internetit?

  • Problemet që lidhen me shëndetin e tufës, siç mund të jenë ato të mungesës së parandalimit të sëmundjeve, mostrajtimit në kohë, të cilat rrjedhimisht sjellin  një kosto së lartë të mjekimit.

Në këtë rast përmes sistemit ju mundësohet të monitoroni shëndetin e tufës për të ndërmarrë në kohë masat parandaluese. Sistemi mundëson regjistrimin, grumbullimin dhe analizimin e të dhënave historike (pra sëmundje të mëparshme) për të identifikuar tendencat e shëndetit të tufës, sikurse dhe për të ndjekur përhapjen e sëmundjeve.

  • Sistemi zgjidh probleme që kanë të bëjnë me monitorimin e stresit të kafshëve, si një faktor për uljen e prodhimit dhe imunitetit të tyre. Në këtë rast realizohet matja e vazhdueshme e temperaturës, si dhe rrahjet e zemrës, ku çdo anomali ju sinjalizohet në kohë në paisjet që ju përdorni.
  • Sistemi ndihmon në praktikat e mira në lidhje me riprodhimin duke mundësuar optimizimin e tyre. Zgjidhja gjendet përmes zbulimit në kohë të afshit, kohës së duhur për ndërzim, monitorimit të ciklit riprodhues.
  • Aktiviteti i kafshëve është një tregues i drejtpërdrejtë i gjendjes së tyre dhe aftësisë për të prodhuar. Rutina e përditshme e lopëve të qumështit përfshin ngrënien, ripërtypjen, pirjen, qëndrimin, socializimin me lopë të tjera, mjeljen dhe shtrirjen për pushim. Kohështrirja për pushim është rreth 12-14 orë, ndërkohë që rreth 50-60% e lopëve duhet të jenë duke u ripërtypur. Përmes lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin, ju mundësohet të merrni masa për maksimalizimin e performancës së tufës duke mundësuar monitorimin e aktivitetit të tufës (sa kafshë po ushqehen, sa janë të shtrira, sa janë të gatëshme për ndërzim), etj.
  • Çalimet janë një nga problemet më shqetësuese në fermat e gjedhit, kostoja e kurimit të tyre si dhe humbjet si pasojë e rënies së prodhimit, i bëjnë çalimet një nga problemet më të kushtueshme në fermë. Përmes sistemit ju mundësohet monitorimi i çalimeve dhe marrja në kohë e masave parandaluese.
  • sistemet ekstensive të mbarështrimit të gjedhit ose të të imtave në kullotë, tufa mund të  rrezikohet nga faktorë  të ndryshëm, siç mund të  jenë  parcelat me prani të barërave helmuese, parcelat me ndotje kimike, parcelat pranë një humnere, apo ato pranë një rrjedhe të rrëmbyeshme ujore, etj. Përmes lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin ju mundësohet gjurmimi i tufës edhe në distancë, duke parandaluar këto rreziqe të mundshme.
  • Rregullimi i sistemeve të kullotjes me qarkullim. Lidhja e paisjeve teknologjike me internetin ju mundëson një analizë të saktë të sistemeve të kullotjes, nga e cila mund të përcaktoni cila parcelë vjen e para në rradhë për kullotje, periudhën kur duhet kullotur ajo, kohëzgjatjen e kullotjes, etj.

 

Këto dhe shumë probleme të tjera lidhur me mirëmenaxhimin e tufës dhe vendimmarrjen e duhur janë disa nga problemet që mund të marrin një zgjidhje të shpejtë përmes sistemit të lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin. 

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë lidhur me: Nga Paisjet e Thjeshta tek Sistemet e Lidhjes së Paisjeve Teknologjike me Internetin.

Data e publikimit: 25/04/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI BLEGTORINË DHE MASAT PËR PËRBALLIMIN E TYRE

Cili është ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e kafshëve, mirëqenien e tyre, prodhimin dhe riprodhimin? Cilat janë masat për përballimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë