CILA ËSHTË BIOLOGJIA DHE MASAT E KONTROLLIT TË RRËNJËNGRËNËSIT TË MISRIT?
                                                                             REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Biologjia e dëmtuesit:

 • Dëmtuesi ka një gjeneratë në vit.
 • Dimëron në fazën e vezës.
 • Dëmtuesi para lulëzimit, gjendet në gjethet e misrit.
 • Në periudhën e lulëzimit gjendet në thekët e misrit dhe në qimet e kallirit të misrit.
 • Pas lulëzimit, insektet e rrituria gjenden të fshehura në sqetullat e gjetheve, sepse poleni depozitohet atje, ose në majë të kallirit të misrit ku ushqehen me qimet e misrit të cilat kanë mbetur të freskëta.

Cikli i jetës së krimbit të rrënjës së misrit Diabrotica virgifera virgifera

Kontrolli i dëmtuesit:

 • Qarkullim bujqësor.
 • Trajtim nga toka me insekticide granulare TEKTON (l.a. Tefluthrin)
 • Trajtimi i adulteve me insecticide me spërkatje. (Bacillus thurigensis, Azadirachtin, lambda-cyhalothrin.)
 • Eleminimi i mbeturinave bimore dhe i bimëve strehuese.
 • Armiqtë natyrorë: Argiope bruennichi, Theridion impressum, Coccinella sp, etj.

Programet e trajtimit dhe kontrollit për Diabrotica virgifera virgifera

 • Programet e trajtimit dhe kontrollit për Diabrotica  virgifera virgifera bazohen kryesisht në veprimet e ndërmarra që kanë për objektiv larvat e këtij dëmtuesi, të cilat kanë si ushqim preferencial rrënjët e misrit dhe kështu disponueshmëria e bujtësit është kritike për mbijetesën e tij.
 • Qarkullimi bujqësor është masa e parë dhe kryesore e kontrollit për këtë dëmtues.
 • Trajtimet në rresht dhe trajtimi i farave është gjithashtu efektiv.
 • Trajtimet me insekticide kundër adulteve, veçanërisht gjatë periudhës së para vendosjes së vezëve mund të jenë shumë efektive në kontrollin e popullatave duke reduktuar potencialin e vezëve dhe duke minimizuar përhapjen e mëtejshme.

Trajtim nga toka me insekticide granulare

Trajtimi nga toka realizohet në periudhën e mbjelljes së misrit TEKTON (Tefluthrin 15g/Kg) me dozë 12-15 kg/Ha, ku krahas larvës së diabrotikës kontrollohen edhe krimbat tel. Ky produkt e ruan aftësine e kontrollit të dëmtuesit në masën mbi 95% për më shumë se 10 javë.

Data e publikimit: 04/04/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë

HAPAT QË NDIQEN PËR TË KRIJUAR GRUMBULLIN E KOMPOSTUESHËM

Për të krijuar grumbullin e kompostueshëm mbani parasysh hapat e mëposhtëm:

Lexo më shumë