VJELJA E PRODHIMI  TEK SHEGA
Frutat e shegës vilen kur të kenë marrë ngjyrën karakteristike të llojit dhe kokrrizat (farat) e brendshme të jenë skuqur dhe ëmbëlsuar. Cilësia e frutave të shegës varet kryesisht nga përmbajtja e sheqerit dhe acideve në lëngun e frutave.

 • Shega e cilësisë së lartë duhet të ketë lëkurë tërheqëse, fara të vogla brenda tulit, të mos jenë të djegura nga dielli, të mos jenë të çara dhe të mos jenë të dëmtuara.
 • Ngjyra e lëkurës dhe lëmimi i lëkurës janë tregues të tjerë të cilësisë së shegës.
 • Shegët e tharta dhe majhoshe duhet të kenë ngjyrë të kuqe në kundërshtim me ato të ëmbla që kanë ngjyrë të verdhë në të gjelbër.

Disa tregues teknike që duhet të plotësoj shega në periudhën e vjeljes 

 • Trashësia e lëvores duhet të jetë 1.5 - 4.24 mm.
 • Përmbajtja e lëngut të shegës duhet të jetë 45 - 65% të të gjithë peshës së kokrrës dhe 76 - 85% të farave.

Tregues të  tjerë të vjeljes janë:  TA (aciditeti i titruar) dhe SSC (substance totale të tretshme). TA, në vjelje, tek shega varion nga 0.13 - 4.98% . TA tek kultivarët e ëmbël është <1%, tek ato majhoshe 1 - 2.5% dhe tek kultivarët e thartë >2%. SSC e shegës varion nga 8.3 - 20.5% 

Seleksionimi dhe ambalazhimi tek shega
Sipas madhësisë së kokrrës shega klasifikohet në katër kategori:

 • Të vogla, 150 - 200 g, diametër 65 - 74 mm, 25 - 34 fruta në një kuti kartoni 5 kilogramësh;
 • Të mesme, 201 - 300 g, diametër 75 - 84 mm, 17 - 25 fruta në një kuti kartoni 5 kilogramësh;
 • Të mëdha, 301 - 400 g, diametër 85 - 94 mm, 13 - 17 fruta në një kuti kartoni 5 kilogramësh;
 • Shumë të mëdha, 401 - 500 g, diametër 95 - 104 mm, 10 - 13 fruta në një kuti kartoni 5 kilogramësh.

Kushtet optimale të ruajtjes

 • Kushtet optimale të ruajtjes varen nga kultivari, rajoni ku prodhohet dhe trajtimet pas vjeljes.
 • Kryesore është temperature e ruajtjes dhe lagështia relative e ajrit.
 • Shega mund të ruhet në temperaturë në 6°C e lagështi relative 90 – 95% deri në 120 ditë.

Data e publikimit: 23/10/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ÇIKORES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë

Teknologjia e kultivimit të çikores në fushë të hapur

Përse çikorja meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë

KORRJA DHE SHIRJA E FARËS SË TËRFILIT ALEKSANDRIN

Korrja dhe shirja është operacioni përmbyllës i prodhimit të farës.

Lexo më shumë

Si të luftoni kuskutën në parcelat e farës së tërfilit aleksandrin?

Në gjininë e kuskutës bëjnë pjesë mbi 201 specie bimësh parazitare me ngjyra të verdhë, portokalli ose të kuqe (rrallë jeshile).

Lexo më shumë