PARANDALIMI I ABORTEVE
                                                                              REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Humbja e çdo barrsmërie, përbën një humbje të konsiderueshme të të ardhurave (të mundshme) për ju. Çdo abort vlerësohet t'ju kushtojë nga 80,000 deri në 150,000 Lekë në varësi nga rraca që mbarështoni, vlera e kafshës në treg, çmimet e mishit, çmimet e qumështit dhe faza e barrsmërisë kur ndodh aborti. Ndaj, është e rëndësishme të ndërmerrni masat e duhura për të parandaluar abortet dhe për të përcaktuar shkakun e abortit të mundshëm, pasi parandalimi është mënyra më efektive e trajtimit. Krijimi i ambienteve të sigurta ose biosiguria, të ushqyerit e duhur si dhe vaksinimi janë tre grupet e masave që duhet të merrni për parandalimin e aborteve. 

Çfarë duhet të mbani parasysh si masa biosigurie?

 • Minimizoni rrezikun e futjes së sëmundjeve në fermë. Nëse sëmundja futet në tufën tuaj, ajo mund të përhapet brenda tufës.
 • Karantinoni kafshët e sjella nga jashtë fermës për një periudhë prej 14 ditësh para se ato t’i bashkoni me kafshët e fermës.
 • Sigurohuni që të keni rrethim të mirë të fermës në mënyrë që kafshët e egra të mos kenë mundësi të futen në fermë duke sjellë me vete edhe sëmundjet që mbartin.
 • Bëni kujdes që kafshët t’i mbani në ambiente të pastra, të  mirë ventiluara dhe të dezinfektuara.
 • Kushtojini vëmendje veçanërisht pastrimit dhe dezinfektimit të ambienteve ku ndodh abortimi duke u kujdesur edhe për largimin e mbetjeve nga aborti.
 • Ju rekomandojmë të ndani më vete lopën që aborton nga lopët e tjera për dy deri në tre javë deri sa të mbarojë shkarkimi vaginal.
 • Nëse një nga lopët e tufës aborton, vëzhgoni nga afër të gjithë lopët barrëse në tufë. Vaksinimi përbën një nga masat e sigurta për të parandaluar abortin.

Si masa parandaluese që lidhen me të ushqyerit, ju rekomandojmë:

 • Siguroni ushqimet e duhura dhe të ushqyerit sipas një racioni ushqimor të balancuar.
 • Eliminoni stresin në tufë, pasi lopët nën stres kanë më shumë gjasa të infektohen dhe të abortojnë.
 • Ushqeni lopët barrëse me ushqime me cilësi të mirë. Ushqimi i kontaminuar me myk nuk duhet t'ju ofrohet kafshëve.
 • Bëni kujdes që ushqimet që ndodhen pranë pjesës së kontaminuar me myqe, edhe pse në dukje nuk kanë shenja të mykut nuk duhen përdorur pasi toksinat dhe kërpudhat janë të pranishme edhe në pjesën në dukje normale.
 • Ruani ushqimin siç duhet – sidomos ndaj parazitëve pasi ato mund të përhapin baktere dhe viruse, veçanërisht Salmonella.

Vaksinimi si masë e rëndësishme parandaluese

 • Shumë nga sëmundjet infektive që shkaktojnë aborte tek gjedhët kanë vaksina të sigurta dhe efikase.
 • Punoni së bashku me veterinerin tuaj për të zhvilluar një program vaksinimi që synon sëmundjet nga të cilat rrezikohet ferma juaj.
 • Vaksinat nuk do të funksionojnë nëse nuk trajtohen dhe administrohen siç duhet.

Diagnoza e abortit është po aq e rëndësishme sikurse dhe parandalimi i tij, pasi shpesh aborti paraqet një sfidë për ju dhe veterinerin. Për të ndihmuar në përcaktimin e diagnozës, mbani parasysh se ju duhet të: 

 • Mbani shënime të sakta
 • Rregjistroni me kujdes datën e lindjes
 • Rregjistroni kohën kur ka ndodhur aborti
 • Monitoroni llojin e ushqimit dhe kohën kur ai është konsumuar
 • Mbani fetusin dhe membranat e fetusit, pasi duke i dërguar të dyja në laborator mund të rrisni shumë shanset për një diagnozë të saktë.
 • Ruani në frigorifer, për testim, një sasi të ushqimit të konsumuar, veçanërisht ushqimet që shfaqin shenja të mykjes dhe që shkaktojnë abortin.

Data e publikimit: 27/12/2022


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ABORTET NË GJEDHË

Cilat janë shkaqet e aborteve?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË LIDHJA E PAISJEVE TEKNOLOGJIKE PËRMES INTERNETIT?

Çfarë ju mundëson Lidhja e Paisjeve Teknologjike Përmes Internetit?

Lexo më shumë

NGA PAISJET E THJESHTA TEK SISTEMET E LIDHJES SË PAISJEVE TEKNOLOGJIKE ME INTERNETIN

Aktivitetet që realizohen sot përmes sistemit të lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin dhe përfitimet prej tyre.

Lexo më shumë

DEZINFEKTIMI NË FERMAT E GJEDHIT

Përse është i nevojshëm dezinfektimi në ambjentet e mbarështimit të kafshëve të fermës?

Lexo më shumë