VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË MAJDANOZIT
Si kryhet vjelja e prodhimit të majdanozit?

Vjelja e majdanozit kryhet në një hark kohor mjaft të gjerë, në varësi të karakteristikave të kultivarëve, periudhës dhe mjedisit të kultivimit. 

Vjelja mund të bëhet duke këputur me dorë vetëm gjethet më të zhvilluara, ose kur bimët kanë arritur lartësinë më të lartë dhe ende nuk kanë drunjëzuar kërcellin, pritet gjithë pjesa e gjelbër në lartësinë 1-2 cm nga sipërfaqja e tokës.

Në varësi të pjellorisë së tokës periudhës së kultivimit dhe gjendjes së bimëve në vllaja, majdanozi gjatë periudhës bimore ka mundësi të japë 6-10 kositje.

Pas kositjes lidhen në tufa me 10-15 bimë dhe dërgohen në treg.
Për majdanozin rrënjë, vjelja shoqërohet me pastrim të rrënjëve dhe shkurtim të masës gjethore.

Pas vjeljes këshillohet paraftohja në temperaturë nga 0-2°C dhe transporti në temperaturë të ulët (0-5°C) për të mënjanuar zverdhjen dhe vyshkjen e gjetheve. Majdanozi i vjelë mund të ruhet për rreth dy muaj në mjedise me temperaturë 0-1°dhe lagështi ajrore 90%.

Data e publikimit: 29/04/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë

HAPAT QË NDIQEN PËR TË KRIJUAR GRUMBULLIN E KOMPOSTUESHËM

Për të krijuar grumbullin e kompostueshëm mbani parasysh hapat e mëposhtëm:

Lexo më shumë