CILAT JANË MASAT E KONTROLLIT?
  • Të përdoret material bimor mbjellës i pastër. (fidanë të certifikuar). 
  • Gjatë krasitjes së pemëve duhet të evitohen plagët e rënda. 
  • Të sigurohet një ambient i pastër nga material bimor të pa infektuar.
  • Në rast infeksionesh në parcela, të realizohen qarkullimet e gjata bujqësore (4-5 vjeçare) me bimë monokotiledone jo të ndjeshme. 
  • Mjetet krasitëse të dezinfektohen me hipoklorit Natriumi. 
  • Agrobacterium tumefaciens mund të kontrollohet me bakterin Agrobacterium radiobacter, që vepron në mënyrë antagoniste. Për këtë qëllim, lastarët e pemëve para mbjelljes futen në solucion me bakterin Agrobacterium radiobacter. 
  • Për të minimizuar sadopak dëmet duhet të ndërhyjmë duke rritur imunitetin e bimës me anë të produkteve plehëruese të cilët kanë veti antistres dhe ndihmojnë bimën të përballojë më lehtë streset e shkaktuara.

Data e publikimit: 26/02/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë