“Demonstrim për evidentimet e infeksioneve primare nga miza dhe tenja e ullirit Karpofagë ”, Hinkë, Berat, në datën 28 Qershor 2022


Event: 28/06/2022 - 20/07/2022Data e aktivitetit: 28 Qershor 2022

Vendi: Hinkë, Berat

Qëllimi: Do të demonstrohet mënyra e monitorimit të mizës dhe tenjës së ullirit nëpërmjet ferromoneve dhe analizave në frutin e sapoformuar, me qëllim për të evidentuar infeksionet e para të larvave të tenjës e bazuar në të rekomandimin e masave të kontrollit me biopesticide.

Data e publikimit: 22/06/2022


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: