SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?
Si zhvillohet dhe përhapet sëmundja?

 • Burim infektues fillestarë janë lezionet e pranishme mbi sythat e reja të çelura, mbi gjethe e mbi degët e prekura nga bakterioza në periudhën vegjetative të mëparshme. 
 • Përhapja e sëmundjes në fushë ndihmohet kryesisht nga shiu dhe era. 
 • Depërtimi i baktereve në indet bimore bëhet nëpërmjet gojzave dhe plagëve.
 • Sëmundja favorizohet nga temperaturat 14-28°C dhe shirat e shumta. 
 • Infeksionet mund të vihen re në pranverë, në fillim të verës dhe në vjeshtë.
 • Shpërndarja e patogjenit bëhet kryesisht:
 • me anë të materialit shumëzues të infektuar,
 • nga frutat e infektuara të pranishme në treg, 
 • nga frutat e prishura që mbesin në arka, 
 • nga mjetet e punës të infektuara.

SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?

 • Mbjellja e fidanëve të çertifikuar të pastër.
 • Kontrolli i materialit bimor tё ardhur nga jashtё. 
 • Zhdukja e vatrave tё infeksionit.
 • Kontrolli i insekteve.
 • Dezinfektimi i mjeteve tё krasitjes.
 • Trajtime në vjeshtë e pranverë jo me vonë se fundi i nëntorit dhe jo më shumë se fundi i shkurtit dhe trajtim menjëherë pas krasitjes me: 
 • Sulfat bakri, 
 • Përzierje bordoleze, pasta bordoleze, 
 • Hidroksid bakri, 
 • Oksiklorur bakri
 • Në rast evidentimi të trajtohet sipas rregullave të karantinimit.

Data e publikimit: 26/01/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

KANCERI BAKTERIAL (XANTHOMONAS CITRI PV. CITRI) NË AGRUME DHE MENAXHIMI I SAJ

Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të sëmundjes dhe si bëhet parandalimi i saj?

Lexo më shumë

KONTROLLI I TENJËS MINUSE TË AGRUMEVE PHYLLOCNISTIS CITRELLA

Tenja minuese e agrumeve këto vitet e fundit është kthyer në një problem shqetësues për agrumet që kultivohen në pellgun e mesdheut.

Lexo më shumë

CILA ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E TENJËS SË AGRUMEVE?

Tenja minuese e agrumeve ka katër faza të jetës: veza, larva, pupa dhe insekti i rritur

Lexo më shumë

ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON DHE SI DËMTON?

Ky dëmtues prek dhe frutin duke shkaktuar dëme si nga ana estetike por edhe nga ajo cilësore. 

Lexo më shumë