IDENTIFIKIMI, REGJISTRIMI DHE MBAJTJA E TË DHËNAVE
Përse ka rëndësi identifikimi, regjistrimi dhe mbajtja e të dhënave? – së pari për vendim marrjen në fermë

ORGANIZIM

 • Grupimin e kafshëve sipas laktacionit
 • Përgatitjen e racioneve ushqimore
 • Për shëndetsimin e tufës
 • Për seleksionimin
 • Për riprodhimin
 • Përllogaritjen e skartimeve
 • Lëvizjet në fermë
 • Blerjen e kafshëve të reja
 • Shitjen e kafshëve

PRODHIM

 • Sasia ditore e prodhimit të qumështit për krerë
 • Sasia ditore e prodhimit të qumështit në tufë
 • Analiza e përbërjes së qumështit
 • Identifikim i lopëve me prodhimtari më të lartë
 • Identifikim i lopëve me prodhimtari më të ulët

 SHËNDETËSIM TË TUFËS

 • Identifikim i kafshëve me probleme  shëndetësore
 • Identifikim i kafshëve me probleme  kronike
 • Rregjistrim i sëmundjeve që shfaqen më shpesh
 • Datat e mjekimeve dhe vaksinimeve
 • Emri i medikamentit, sasia dhe mënyra e administrimit

RIPRODHIMI

 • Identifikim i lopëve me lehtësi dhe atyre me vështirësi në pjellje
 • Identifikim i lopëve që inseminohen dhe fekondohen lehtësisht
 • Identifikim i lopëve me probleme në shfaqjen e afshit
 • Data e inseminimit
 • Numri i demit
 • Datën e pritshme të pjelljes

Klikoni këtu në se dëshironi të dini më shumë lidhur me aspektet ekonomike të fermave blegtorale

Data e publikimit: 10/09/2022


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË LIDHJA E PAISJEVE TEKNOLOGJIKE PËRMES INTERNETIT?

Çfarë ju mundëson Lidhja e Paisjeve Teknologjike Përmes Internetit?

Lexo më shumë

NGA PAISJET E THJESHTA TEK SISTEMET E LIDHJES SË PAISJEVE TEKNOLOGJIKE ME INTERNETIN

Aktivitetet që realizohen sot përmes sistemit të lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin dhe përfitimet prej tyre.

Lexo më shumë

DEZINFEKTIMI NË FERMAT E GJEDHIT

Përse është i nevojshëm dezinfektimi në ambjentet e mbarështimit të kafshëve të fermës?

Lexo më shumë

KAFSHËT E FERMËS, PUNONJËSIT DHE PAISJET

Problemet kryesore me ndikim ekonomik që hasen në fermat blegtorale: mastiti, mungesa e fertilitetit dhe çalimet.

Lexo më shumë