ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON DHE SI DËMTON?
Ata minojnë gjethet e bimës së tyre pritëse. Galeritë përbëhet nga një korridor i gjatë epidermal me një vijë qendrore frastike të theksuar mirë. Galeria është kryesisht sipërfaqësore në dy anët e gjethes dhe rrallë në buzën e frutit në zhvillim. Ky dëmtues shkatërron mezofilin e gjethes dhe për pasojë kemi uljen e sipërfaqes së gjethes që është në funksion të procesit të fotosintezës dhe si rrjedhojë të zhvillimit dhe rendimentit të bimës. Dëmet më të mëdha u shkaktohen bimëve të reja dhe gjatë zhvillimit të dytë të lastarëve.

Në kombinim me stresin e ujit, dëmtimi i gjetheve të agrumeve mund të rezultojë në zhveshje të rëndë të gjetheve. Ky dëmtues prek dhe frutin duke shkaktuar dëme si nga ana estetike por edhe nga ajo cilësore.  

Strategjia bazë e kontrollit të tenjës së agrumeve.

Aplikimet me insekticideve janë ndër metodat më efektive të disponueshme për menaxhimin e tenjës minuese megjithatë, për shkak të aftësisë për të "minuar" gjethet, insekticidet nuk janë plotësisht efektivë kur kemi të bëjmë me infektimet nga ky dëmtues. Kontrolli kulturor, si mirëmbajtja dhe menaxhimi bazë i agrumeve, janë thelbësore për t'i mbajtur pemët e rritura të agrumeve të shëndetshme dhe të afta për tu mbrojtur nga prekjet nga tenja minuse. Duhet patur kujdes me përdorimin e insekticideve  që mund të jenë me spektër të gjerë veprimi që mund të ketë efekte negative tek insektet e dobishme që janë predatore të tenjës, madje edhe pjalmuesit e dobishëm si bletët. Rezistenca ndaj insekticideve është raportuar në zona të caktuara të rritjes së agrumeve.

Monitorimi dhe kapjet masive

Kurthe të krijuara posaçërisht për të joshur tenjën minuese të agrumeve përdoren gjithashtu si një mekanizëm për të monitoruar dhe reduktuar popullsinë e tyre, megjithëse gjatë situatave me infektimit të lartë, nuk rekomandohen kurthe vetëm pa masa shtesë. Megjithatë, ato janë një tregues i mirë i niveleve të popullatës  të cilat mund të ndihmojnë në zhvillimin e planeve efektive të menaxhimit.

Ç'orientimi seksor i adulteve, feromonet seksuale të emetuara nga femrat e rritura është një metodë e paqësore kontrolli. Kjo metodë tërheq meshkujt e rritur në një grackë me feromone për një periudhë prej 4 deri në 8 javë, duke na lejuar të monitorojmë praninë e tij, të përcaktojnë dendësinë e popullsisë në fushë ose ta përdorin atë për të kontrolluar popullatat duke bllokuar meshkujt masivisht.

Trajtimet me insekticide

Trajtimet duhet të aplikohen në fillim të sulmit (fundi i korrikut, gjatë gjithë gushtit), kur lastarët e rinj janë më pak se 10 cm të gjata dhe gjethet e reja të skuqura janë më pak se 1 cm.

Insekticide mund të përdoren kundër larvave dhe të rriturve dhe ato duhet të aplikohen në muzg kur aktiviteti i fluturimit është në kulmin e tij. Mund të ketë mundësi për kontroll nga armiqtë natyrorë.

Insekticidet kryesore

Trajtimet me: pyriproxifen, spinosad, acetamiprid, azadirachtin, esfenvalerate, tebufenozide, abamectin, etj.

Data e publikimit: 04/10/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

KANCERI BAKTERIAL (XANTHOMONAS CITRI PV. CITRI) NË AGRUME DHE MENAXHIMI I SAJ

Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të sëmundjes dhe si bëhet parandalimi i saj?

Lexo më shumë

SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?

Si zhvillohet dhe përhapet sëmundja?

Lexo më shumë

KONTROLLI I TENJËS MINUSE TË AGRUMEVE PHYLLOCNISTIS CITRELLA

Tenja minuese e agrumeve këto vitet e fundit është kthyer në një problem shqetësues për agrumet që kultivohen në pellgun e mesdheut.

Lexo më shumë

CILA ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E TENJËS SË AGRUMEVE?

Tenja minuese e agrumeve ka katër faza të jetës: veza, larva, pupa dhe insekti i rritur

Lexo më shumë