CILAT JANË AVANTAZHET E DIELLËZIMIT?
                                                                            REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

  • Ul populacionin e nematodës deri në 90%, në krahasim me dëshmuesin e padiellëzuar.
  • Bën të mundur higjenizimin nga sëmundjet dhe dëmtuesit në tokë.
  • Diellëzimi është metodë që nuk lë mbetje në tokë dhe krijon kushte për konsum perimesh të pastra e me premisa të larta për eksport në vendet e BE.
  • Diellëzimi i tokës ofron zgjidhje të kënaqshme dhe sa më paqësore me mjedisin.

Data e publikimit: 17/08/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë

HAPAT QË NDIQEN PËR TË KRIJUAR GRUMBULLIN E KOMPOSTUESHËM

Për të krijuar grumbullin e kompostueshëm mbani parasysh hapat e mëposhtëm:

Lexo më shumë