ABA online organizon demonstrimin praktik: “Shërbimet kryesore për kulturën e lakrës në fushë të hapur”, nga Agronom Isuf Demirxhiu


Event: 07/09/2023 - 30/09/2023Data e aktivitetit: 7 shtator, 2023

Vendi: Ahmetaq, Vorë

Qëllimi: Nëpërmjet këtij demonstrimi do të bëhet e mundur njohja me rëndësinë e shërbimeve kryesore për mbjellje lakrën kokë në fushë të hapur për realizimin e një rendimenti të kënaqshëm.

Data e publikimit: 11/09/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: