Sëmundjet dhe dëmtuesit e domates së fushës
Mbrojta e bimëve
Bimët e domates preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e specialistit të fushës.

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

  • Shkaktojnë ulje të ndjeshme të prodhimit.
  • Ulet vlera tregtare
  • Ulen të ardhurat për njësi prodhimi

Cilat janë disa nga sëmundjet më kryesore të domates? 

Phytophtora infestans
Vrugu i zakonshëm
Dëmton pasi prek të gjitha arganet e bimës.
Phythium debarianum Hess
Kalbëzimi i qafës së kërcellit
Shkaktohet nga ujitjet pa kriter dhe mbjelljet e denduara në fidanishte. 
Alternaria solani
Alternarioza
Prek të gjitha organet e bimës sidomos në temperatura të larta.
Fusarioza (Fusarium spp)
Shkakton vyshkje të të gjithë bimës ose gjethe të veçanta të një dege. Kjo sëmundje favorizohet më shumë në toka me lagështi.

Cilat janë masat e luftimit për këto sëmundje?

  1. Kimike: trajtime me preparate kimike si lëng bordolez  me bazë bakri ose preparate të tjera rekomanduar nga specialisti i fitofarmacisë/farmacisë bujqësore
  2. Agroteknike: Eliminimi i ujitjeve pa kriter, mbledhja dhe djegia e mbeturinave bimore pas vjeljes duke ulur rezervën biologjike të infeksionit.

REKOMANDIM!

  • Mbani një nivel normal lagështie.
  • Pritini gjethet e bimëve që varen në tokë.
  • Lini një hapsirë të mjaftueshme midis bimëve për të lejuar një qarkullim të ajrit.
  • Ujitni perimet pa lagur gjethet.
  • Ujitini bimët vetëm në ditë me diell.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë mbi Vjeljen, dhe ambalazhimin e domates. 

Data e publikimit: 01/07/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

KANCERI BAKTERIAL (Cmm) në domate

Kanceri Bakterial është një sëmundje shumë e rrezikshme e domates që shkaktohet nga Clavibakter Michiganensis (Cmm)

Lexo më shumë

VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ÇIKORES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë

VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ASPARAGUT

Kultivarët dhe hibridet e asparagut më të përshtatshëm për kultivim në vendet e mesdheut dhe tek ne

Lexo më shumë

VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I FINOKUT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë