KAMPIONIMET NË ZGJOIN E BLETËS - VIDEO PRAKTIKE
Në këtë video paraqiten teknikat e kampionimit në kolonitë e bletëve, me qëllimin final që të arrihet një diagnozë laboratorike korrekte e sëmundjeve të mundshme prezente te bletët. Demostrohet se si të dallohet prezenca e një sëmundje te bletët që në stadet e para.

Sa më herët të mësojmë mbi praninë e një sëmundje në parkun tonë të bletëve aq më shpejt do të mundemi t’i përgjigjemi me trajtimin e duhur dhe për rrjedhojë edhe dëmet do të jenë shumë më të vogla.

Data e publikimit: 01/06/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

Kontrolli i lagështisë dhe temperaturës në serrë – Video Praktike

Video praktike ka për qëllim të tregojë se si të kontrollojmë temperaturën dhe lageshtinë në serrat tradicionale..

Lexo më shumë

SHËRBIMET AGROTEKNIKE DHE VJELJA E PRODHIMIT TEK BAJAMJA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes së bajameve, si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë

Kultivimi i kungullit të gjellës në serra

Çfarë duhet të keni parasysh kur mbillni kungullin e gjellës?

Lexo më shumë

TRAJTIMI I BLETËVE ME ACIDIN OKSALIK NË FORMËN E SUBLIMATIT PËR LUFTIMIN E VARROATOZËS - VIDEO PRAKTIKE

Luftimi i varroatozës së bletëve

Lexo më shumë